Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
УМЕР/2024/292 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Г. Оряховица 20kV МЕР Г.Оряховица 21.06.2024г.
УМЕР/2024/153 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Курило“ МЕР София град 28.05.2024г.
УМЕР/2024/026 Ретрофит на КРУ 10kV в п/ст Дебелт МЕР Бургас 27.02.2024г.
УМЕР/2023/349 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителни системи и периметрова охрана в п/ст Якоруда МЕР Благоевград 20.12.2023г.
УМЕР/2023/258/ Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, и пожароизвестяване в п/ст Модерно предградие МЕР София град 20.09.2023г.
УМЕР/2023/262 „Изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Княжево“ МЕР София град 19.09.2023г.
УМЕР/2023/238 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и периметрова охрана п/ст „Гулянци“ МЕР Плевен 15.08.2023г.
УМЕР/2023/192 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално- охранителни системи и периметрова охрана п/ст "Тетевен" МЕР Плевен 17.07.2023г.
УМЕР/2023/190 Конструктивно обследване на стомано - решетъчни конструкции в ОРУ 400 kV в п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3“ МЕР Стара Загора 12.07.2023г.
УМЕР/2023/146 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и периметрова охрана п/ст „Левски“ МЕР Плевен 13.06.2023г.
УМЕР/2023/110 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в подстанция „Стара Загора“ МЕР Стара Загора 12.05.2023г.
УМЕР/2023/87 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Оряхово МЕР Монтана 06.04.2023г.
УМЕР/2023/86 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Роман МЕР Монтана 06.04.2023г.
УМЕР/2023/16 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално- охранителни системи и периметрова охрана п/ст "Златна Панега" МЕР Плевен 10.03.2023г.
ЕСО/2023/027 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: “Реконструкция на ВЛ 110 kV „Малево-Славяново-Пясъчево” ЦУ 06.03.2023г.
ЕСО/2023/028 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV Клокотница ЦУ 06.03.2023г.
ЕСО/2023/005 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Възстановяване на габарит на ВЛ 110 kV „Цвиля” ЦУ 27.01.2023г.
УМЕР/2022/119 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Генерал Тошево“ МЕР Варна 05.01.2023г. 01379-2019-0260
ЕСО/2022/168 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Грамада” от ст. № 78А до п/ст „Попинци“ ЦУ 06.12.2022г.
УМЕР/2022/028 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Шумен Запад“ МЕР Шумен 06.12.2022г.
УМЕР/2022/99 Аварийно възстановяване на OPGW на ВЛ 110 kV Чая ст.28 - ст.36 и ст.36 - ст.47 МЕР Пловдив 24.11.2022г.
ЕСО/2022/161 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст Латекс 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 23.11.2022г.
УМЕР/2022/077 ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА В ОБЕКТИ НА умер пЛОВДИВ, П/СТ ПЯСЪЧНИК МЕР Пловдив 22.11.2022г.
УМЕР/2022/92 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Оряхово МЕР Монтана 16.11.2022г.
УМЕР/2022/90 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Роман МЕР Монтана 16.11.2022г.
УМЕР/2022/91 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Гъмзово МЕР Монтана 15.11.2022г.
ЕСО/2022/138 Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110 кV „Броня“ ЦУ 04.11.2022г.
УМЕР/2022/059 Подмяна на заземления на ВЛ 110 kV Парчевич МЕР Пловдив 02.11.2022г. 01379-2018-0209
ЕСО/2022/142 Реконструкция на ВЛ 110 кV „Житница“ ЦУ 27.10.2022г.
УМЕР/2022/039 ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА В ОБЕКТИ НА ЕСО ЕАД, УМЕР ПЛОВДИВ, П/СТ СОПОТ МЕР Пловдив 25.10.2022г. 01379-2019-0260
УМЕР/2022/038 ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА В ОБЕКТИ НА ЕСО ЕАД, УМЕР ПЛОВДИВ, П/СТ КАРЛОВО МЕР Пловдив 25.10.2022г.
УМЕР/2022/040 ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА В ОБЕКТИ НА ЕСО ЕАД, УМЕР ПЛОВДИВ, П/СТ ПАНАГЮРИЩЕ МЕР Пловдив 25.10.2022г.
УМЕР/2022/52 Ремонт площадка на преходен стълб на ВЛ 400кV Цънцарени 1 и 2 МЕР Монтана 17.10.2022г.
ЦУ/2022/139 Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110 kV „Керамик“ ЦУ 14.10.2022г.
УМЕР/2022/53 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Сунгурларе“ МЕР Бургас 13.10.2022г.
УМЕР/2022/54 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Полиестерни влакна" МЕР Бургас 13.10.2022г.
УМЕР/2022/51 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Белоградчик МЕР Монтана 05.10.2022г.
УМЕР/2022/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Шумен 1“ МЕР Шумен 05.10.2022г.
УМЕР/2022/16 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Елхово" МЕР Бургас 27.09.2022г.
УМЕР/2022/30 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в П/С „Тенево“ МЕР Бургас 27.09.2022г.
ЕСО/2022/134 Аварийно възстановяване ВЛ 110 kV „Ветрен“ от п/ст „Хоризонт“ до ст.№ 82 и ВЛ 110 кV „Ахелой“ от п/ст „Хоризонт“ до ст.№ 9 ЦУ 23.09.2022г.
ЕСО/2022/127 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Искър индустрия“ 110/20/6 kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 23.09.2022г.
ЕСО/2022/126 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Мрамор” от п/ст „Курило“ до п/ст „Костинброд“ ЦУ 23.09.2022г.
ЕСО/2022/124 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Вишеград - Граничар” от ст. № 98А до ст. № 143 ЦУ 16.09.2022г.
ЕСО/2022/125 Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV "Ерма" от п/ст "Брезник" до границата на Р. Сърбия ЦУ 16.09.2022г.
УМЕР/2022/019 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Старо Оряхово“ МЕР Варна 16.09.2022г. 01379-2019-0260
УМЕР/2022/056 Авариен ремонт на стълб № 18 на ВЛ 110 kV Павлово - Бистрица МЕР София град 15.09.2022г.
ЕСО/2022/123 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Обединение” от п/ст „София запад“ до п/ст „Костинброд“ ЦУ 15.09.2022г.
ЕСО/2022/111 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Царево“ ЦУ 01.09.2022г.
ЕСО/2022/120 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Вълчи дол“ ЦУ 01.09.2022г.
ЕСО/2022/113 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и периметрова охрана п/ст „Белене“ МЕР Плевен 30.08.2022г.
ЕСО/2022/098 Реконструкция на ВЛ 110 kV "Галатея" ЦУ 22.08.2022г. 01379-2018-0209
ЕСО/2022/110 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Ропотамо“ ЦУ 22.08.2022г.
ЕСО/2022/109 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Средец“ ЦУ 22.08.2022г.
УМЕР/2022/5 Ремонт заземители на СРС на ВЛ 400 kV „Зорница“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
УМЕР/2022/4 Ремонт заземители на СРС на ВЛ 110 kV „Ормана“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
УМЕР/2022/3 Ремонт заземители на СРС на ВЛ 110 kV „Мараш“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
УМЕР/2022/2 Ремонт на заземители на СРС на ВЛ 110 kV „Биково-Каравелово“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
ЕСО/2022/104 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Сливен Индустрия“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 09.08.2022г.
ЕСО/2022/100 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Строево“ ЦУ 02.08.2022г.
ЕСО/2022/096 Реконструкция на ВЛ 110 кV „Житница" ЦУ 27.07.2022г.
МЕР-ПД/2022/016 Аварийно възстановяване на OPGW на ВЛ 110 кV Чая ст 28-ст 36 и ст. 36-ст 47 МЕР Пловдив 13.07.2022г. 01379-2018-0209
ЕСО/2022/084 Реконструкция на ВЛ 110 кV „Орляк“ ЦУ 11.07.2022г.
ЕСО/2022/094 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV „Кулата“ ЦУ 08.07.2022г. 01379-2018-0209
ЕСО/2022/083 Реконструкция на ВЛ 110 кV Емона ЦУ 08.07.2022г.
ЕСО/2022/090 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Мурла" ЦУ 08.07.2022г.
ЕСО/2022/089 Монтаж на OPGW нa ВЛ 110 kV "Гита" ЦУ 08.07.2022г.
ЕСО/2022/088 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Варовик" ЦУ 08.07.2022г. 01379-2018-0209
МЕР-ПЛ/2022/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и периметрова охрана п/ст „Никопол“ МЕР Плевен 05.07.2022г.
ЕСО/2022/091 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“ ЦУ 01.07.2022г.
ЕСО/2022/082 Реконструкция на ветрилото на ВЛ 110 кV пред п/ст Кресна ЦУ 28.06.2022г.
ЕСО/2022/073 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Брезник“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 16.06.2022г.
ЕСО/2022/058 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Житница” от п/ст „Девня 1” до стълб № 10 на ВЛ 110 кV „Сигнал” ЦУ 16.05.2022г.
МЕР-ХС/2022/015 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 13.05.2022г.
МЕР-БЛ/2022/019 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване п/ст ЗПИ МЕР Благоевград 09.05.2022г.
ЕСО/2022/054 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Емона” от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“. ЦУ 27.04.2022г.
ЕСО/2022/050 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Дулово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 27.04.2022г.
ЕСО/2022/041 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Емка“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.04.2022г.
МЕР-МН/2022/013 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Кула МЕР Монтана 20.04.2022г.
МЕР-ВН/2022/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Добрич“ МЕР Варна 20.04.2022г.
МЕР-МН/2022/014 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Белоградчик МЕР Монтана 20.04.2022г.
ЕСО/2022/042 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст Стралджа 110/20kV , реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 08.04.2022г. 01319/2018/0201
МЕР-ПЛ/2022/013 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Долни Дъбник МЕР Плевен 06.04.2022г.
МЕР-МН/2022/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Мездра МЕР Монтана 30.03.2022г.
МЕР-МН/2022/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Букьовци МЕР Монтана 30.03.2022г.
МЕР-ПЛ/2022/007 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Бета МЕР Плевен 29.03.2022г.
МЕР-СФО/2022/006 Конструктивно обследване на п/ст Костинброд МЕР София област 28.03.2022г.
ЕСО/2022/038 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Житница” от п/ст „Девня 1“ до стълб № 10 на ВЛ 110 кV „Сигнал“ ЦУ 25.03.2022г.
МЕР-ПД/2022/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Ерма река МЕР Пловдив 25.03.2022г. 01379-2019-0260
МЕР-СТЗ/2022/006 Конструктивно обследване на стомано-решетъчни конструкции в ОРУ 400 kV в п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3” МЕР Стара Загора 23.03.2022г.
ЕСО/2022/037 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Орляк” от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Вълчи дол“ ЦУ 18.03.2022г.
ЕСО/2022/032 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Кресна“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 17.03.2022г.
ЕСО/2022/033 „Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Гълъбово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV“ ЦУ 15.03.2022г.
МЕР-СФО/2022/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти към МЕР София област МЕР София област 10.03.2022г.
МЕР-ПД/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Пазарджик МЕР Пловдив 04.03.2022г. 01379-2019-0260
МЕР-ГО/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Трявна МЕР Г.Оряховица 24.02.2022г.
МЕР-ГО/2022/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 23.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/006 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-СФО/2022/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на МЕР София област (За п/ст, които ще имат изграден САУП през 2022 г.) МЕР София област 18.02.2022г.

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 35