Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
МЕР-ШН/2020/012 Ремонт ограда на п/ст "Преслав" МЕР Шумен 03.07.2020г.
МЕР-ВН/2020/032 Доставка на електромерен шкаф за КРУ 20кV на п/ст „Каварна” МЕР Варна 03.07.2020г.
МЕР-БЛ/2020/011 Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград МЕР Благоевград 03.07.2020г.
МЕР-СФГ/2020/032 Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД МЕР София град МЕР София град 03.07.2020г.
МЕР-СФО/2020/032 Ремонт на кабелни канали и фундаменти на КШ в ОРУ 110 kV на п/ст Брезник МЕР София област 02.07.2020г.
ЦУ/2020/053 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Крапец" ЦУ 02.07.2020г.
МЕР-ПД/2020/020 Подмяна на МЗВ С-50 на ВЛ 110 kV Яворово МЕР Пловдив 02.07.2020г.
МЕР-МН/2020/024 Ремонт на фундаменти в п/ст Берковица МЕР Монтана 02.07.2020г.
МЕР-МН/2020/017 Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Вълчедръм МЕР Монтана 30.06.2020г.
МЕР-МН/2020/023 Ремонт на фундаменти в п/ст Лом МЕР Монтана 30.06.2020г.
МЕР-ГО/2020/024 „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV „Отечество“ в участък от ст. №504 до ст. №544“ МЕР Г.Оряховица 29.06.2020г.
МЕР-МН/2020/021 "Доставка на командно релейни табла, табла СН и централна сигнализация за обекти на МЕР Монтана" с три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на командно релейни табла, табла СН и централна сигнализация за обекти на МЕР Монтана“,Обособена позиция №2: „Доставка на командно релейни табла, табла СН и централна сигнализация за обекти на МЕПР Враца“, Обособена позиция №3: „Доставка на командно релейни табла, табла СН и централна сигнализация за обекти на МЕПР Видин" МЕР Монтана 29.06.2020г.
МЕР-ШН/2020/008 Изпитване на електрозащитни средства в МЕР Шумен МЕР Шумен 29.06.2020г.
МЕР-ГО/2020/025 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Еделвайс МЕР Г.Оряховица 29.06.2020г.
МЕР-БС/2020/031 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст "Рибари" МЕР Бургас 26.06.2020г.
МЕР-МН/2020/022 Ремонт кабелен канал ОРУ 110 kV в п/ст Кула МЕР Монтана 26.06.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/038 Ремонт противорадиационно укритие, сервизно помещение диспечери и КПП в ТДУ Север МЕР Плевен 26.06.2020г.
ЦУ/2020/062 Осигуряване на габарити с обособяване на отделни междустълбия при изграждане на нови електропроводи 400kV п/ст „Марица Изток“- п/ст „Бургас“ и п/ст „Марица Изток“- п/ст „Марица Изток 3“ в опъвателно поле стълб №46 – стълб №48 при пресичането им с ВЛ 400 kV „Одрин“ и ВЛ 400kV „Сакар“ ЦУ 25.06.2020г.
МЕР-МН/2020/018 Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана МЕР Монтана 25.06.2020г.
МЕР-СФГ/2020/030 Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани в ЕСО ЕАД МЕР София град МЕР София град 24.06.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/035 Ремонт на покрив в п/ст „Червен бряг“ МЕР Плевен 24.06.2020г.
МЕР-ХС/2020/023 "Техническо обслужване и подържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите ,експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Хасково МЕР Хасково 24.06.2020г.
МЕР-ХС/2020/020 Доставка на лицеви панели, командни шкафове собствени нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за МЕПР Кърджали МЕР Хасково 23.06.2020г.
МЕР- СФО/2020/002 Ремонт на сграда в п/ст Златица МЕР София област 23.06.2020г.
МЕР-ХС/2020/019 Доставка на лицеви панели, командни шкафове собствени нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за МЕР Хасково МЕР Хасково 23.06.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/037 Вътрешен ремонт на командно- адмистративна сграда в п/ст „Троян 1“ МЕР Плевен 22.06.2020г.
МЕР-ШН/2020/007 Доставка табла (шкафове) собствени нужди прав и променлив ток, централна сигнализация и командни табла за нуждите на МЕР Шумен – п/ст „Шумен Център“, п/ст „Шумен Изток“ и п/ст „Търговище 2“ МЕР Шумен 19.06.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/026 Ремонт заземителна инсталация ОРУ 110 кV п/ст Тръстеник“ МЕР Плевен 19.06.2020г.
МЕР-МН/2020/019 Ремонт фундаменти на силови трансформатори в ОРУ 110 kV в п/ст Бяла Слатина МЕР Монтана 17.06.2020г.
МЕР-РС/2020/006 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст „Тутракан“ МЕР Русе 17.06.2020г.
МЕР-СФГ/2020/023 Вътрешен ремонт на ЗРУ 20 kV в п/ст Модерно предградие МЕР София град 17.06.2020г.
МЕР-СФГ/2020/027 Ремонт фасада и кабелни канали п/ст Княжево и помещения в п/ст София юг МЕР София град 16.06.2020г.
МЕР-СФО/2020/023 „Ремонтни дейности в ЛАЗ на п/ст „Кракра“, п/ст „Бобов дол“ и п/ст „Кюстендил“ МЕР София област 16.06.2020г.
МЕР-ПД/2020/018 Доставка на командни шкафове и лицеви панели – обобщено за МЕР Пловдив, МЕПР Пазарджик и МЕПР Смолян МЕР Пловдив 16.06.2020г.
МЕР-МН/2020/020 Ремонт кабелни шахти ОРУ 110 KV в п/ст Бонония МЕР Монтана 16.06.2020г.
МЕР-СФГ/2020/029 Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР София град МЕР София град 16.06.2020г.
МЕР-БЛ/2020/014 Почистване просеки на електропроводи 110 kV „Церово-Тодорка“ и „Божур" МЕР Благоевград 15.06.2020г.
МЕР-ВН/2020/029 Доставка на оборудвани монтажни плочи, вратички за предкилийни шкафове в ЗРУ 20 kV и оборудвани релейни шкафове за п/ст "Белослав" МЕР Варна 15.06.2020г.
МЕР-ПД/2020/015 Подмяна обтяжки на ВЛ 400 kV Иван Попов от ст.№ 125 до ст.№ 143 МЕР Пловдив 15.06.2020г.
МЕР-ПД/2020/008 Ремонт на сграда, фасада и покрив п/ст Пловдив 2 МЕР Пловдив 15.06.2020г.
МЕР-СФО/2020/012 Ремонт огради на обекти обслужвани от МЕПР Кюстендил МЕР София област 12.06.2020г.
МЕР-МН/2020/012 Ремонт ограда ОРУ 110 kV в п/ст Орешец МЕР Монтана 12.06.2020г.
МЕР-БС/2020/026 Конструктивно обследване и антисеизмично укрепване на командно-технологичната сграда на подстанция „Славейков“ МЕР Бургас 12.06.2020г.
МЕР-БЛ/2020/012 Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград МЕР Благоевград 12.06.2020г.
МЕР-БС/2020/025 Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас МЕР Бургас 11.06.2020г.
МЕР-БС/2020/030 Доставка на командни шкафове за п/ст "Златен рог" МЕР Бургас 11.06.2020г.
МЕР-БС/2020/024 Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас МЕР Бургас 11.06.2020г.
ЦУ/2020/047 Монтаж на OPGW на ВЛ110 kV "Цибър" ЦУ 11.06.2020г.
МЕР-СФО/2020/030 Ремонт на кабелен канал в п/ст ОРУ ТЕЦ „Бобов дол МЕР София област 10.06.2020г.
МЕР-МН/2020/010 „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV Пионер-Четник и Петрохан“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: “Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 кV Пионер-Четник от стълб № 172 до стълб № 214 включително”, Обособена позиция №2: “Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 кV Петрохан в участъка от ст.№196 до ст.№210 включително“ МЕР Монтана 10.06.2020г.
МЕР-ПД/2020/013 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения в ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив МЕР Пловдив 08.06.2020г.
ЦУ/2020/041 Реконструкция на ВЛ 110 kV „Видбол“ ЦУ 08.06.2020г.
МЕР-БС/2020/011 Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Меден Рудник" МЕР Бургас 08.06.2020г.
МЕР-БС/2020/028 Доставка на командни шкафове за п/ст "Mалко Търново" МЕР Бургас 05.06.2020г.
МЕР-СФО/2020/021 Обособяване на помещение за окомплектоване на командни табла и шкафове в п/ст „София запад“ 400/110/31,5kV МЕР София област 05.06.2020г.
МЕР-МН/2020/013 Ремонт на фундаменти за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст Берковица МЕР Монтана 04.06.2020г.
МЕР-МН/2020/014 Ремонт на фундаменти за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст Криводол МЕР Монтана 04.06.2020г.
МЕР-СФО/2020/020 Изграждане на маслосборна яма и котловани на Трафо 1 и Трафо 2 в п/ст „Брезник“ МЕР София област 04.06.2020г.
МЕР-СФО/2020/029 Възстановяване на антикорозионно покритие на съоръжения в ОРУ 400 kV на п/ст Червена могила МЕР София област 04.06.2020г.
МЕР-ГО/2020/022 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV Родина в участъка от ст.№1 до ст.№39 МЕР Г.Оряховица 04.06.2020г.
МЕР-БС/2020/019 Ремонт полета 110 kV и изграждане на система за дистанционно управление на п/ст "Златен рог" МЕР Бургас 03.06.2020г.
МЕР-МН/2020/009 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Видбол МЕР Монтана 03.06.2020г.
МЕР-СФО/2020/018 Доставка на табла собствени нужди и табла ЦС за МЕР София област МЕР София област 03.06.2020г.
МЕР-БС/2020/018 Ремонт полета 110 kV и изграждане на система за дистанционно управление на п/ст "Василико" МЕР Бургас 02.06.2020г.
МЕР-РС/2020/004 Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, МЕР Русе МЕР Русе 01.06.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/031 Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в п/ст „Плевен 1“, п/ст „Плевен 2“ и п/ст „Сторгозия” МЕР Плевен 28.05.2020г.
МЕР-МН/2020/011 Ремонт фундаменти на силови трансформатори в ОРУ 110 кV в п/ст Враца 3 МЕР Монтана 27.05.2020г.
МЕР-ПД/2020/011 РЕМОНТ ПОЛЕТА ПБ ТР1 И ТР2 В П/СТ РУДОЗЕМ МЕР Пловдив 22.05.2020г.
МЕР-БС/2020/023 Доставка на командни шкафове за п/ст "Център" МЕР Бургас 22.05.2020г.
ЦУ/2020/046 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Емайл" ЦУ 22.05.2020г.
МЕР-БС/2020/022 Доставка на командни шкафове за п/ст "Василико" МЕР Бургас 22.05.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/028 Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в п/ст "Мизия" МЕР Плевен 22.05.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/032 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст „Долни Дъбник“, „Кнежа“, „Левски“, „Луковит“ и „Червен бряг“ МЕР Плевен 21.05.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/029 Ремонт на стълб №26 на ВЛ 220 кV „Заря“ МЕР Плевен 18.05.2020г.
МЕР-БС/2020/020 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст "Славейков" МЕР Бургас 15.05.2020г.
МЕР-БЛ/2020/009 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст Джумая МЕР Благоевград 15.05.2020г.
МЕР-ПД/2020/012 Ремонт на площадка и сграда ЦРВМП МЕР Пловдив 13.05.2020г.
МЕР-ГО/2020/021 Възстановяване на антикорозионно покритие на ВЛ 110кV Зая- Буковец в участък от ст.№1 до ст.№24 МЕР Г.Оряховица 12.05.2020г.
ЦУ/2020/036 Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване ЦУ 11.05.2020г.
МЕР-ПД/2020/010 Изместване гаражни клетки, бетониране и ремонт площадка База АРГ ЕПВН МЕР Пловдив 08.05.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/022 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV “База” в участъка от стълб № 1 до стълб № 54 МЕР Стара Загора 08.05.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/021 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV „Мъдрец“ в участъка от стълб №1 до стълб №47 МЕР Стара Загора 08.05.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/025 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Жеравна“ МЕР Стара Загора 08.05.2020г.
МЕР-ШН/2020/006 Ретрофит КРУ 10 и КРУ 20 kV в п/ст „Шумен Изток" МЕР Шумен 08.05.2020г.
ЦУ/2020/035 Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване ЦУ 07.05.2020г.
ЦУ/2020/032 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kv "Яворец" ЦУ 05.05.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/006 Частичен ремонт и почистване на кабелни канали, и подмяна лавици и капаци п/ст „Тетевен“ МЕР Плевен 04.05.2020г.
МЕР-ГО/2020/019 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110кV Бачо Киро- Поп Харитон в участък от ст.№34 до ст.№79 МЕР Г.Оряховица 04.05.2020г.
ЦУ/2020/037 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: П/ст "Девня 1" - реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 04.05.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/018 Технически надзор на повдигателни съоръжения, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Плевен МЕР Плевен 04.05.2020г.
МЕР-ХС/2020/016 Доставка на лицеви панели, релейни шкафове, командни шкафове собствени нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за МЕПР Кърджали МЕР Хасково 30.04.2020г.
МЕР-ВН/2020/024 Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна МЕР Варна 30.04.2020г.
МЕР-СФГ/2020/019 Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи (ПИС), пожарогасителни системи (ПГС) и пожарни кранове в обектите, експлоатирани от МЕР София град МЕР София град 30.04.2020г.
МЕР-МН/2020/007 Ремонт на командно-административнаната сграда и ЗРУ в п/ст Козлодуй МЕР Монтана 30.04.2020г.
МЕР-ХС/2020/015 Доставка на лицеви панели, командни шкафове собствени нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за МЕР Хасково МЕР Хасково 30.04.2020г.
МЕР-ГО/2020/020 Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 кV Еделвайс МЕР Г.Оряховица 30.04.2020г.
ЦУ/2020/030 Изграждане на нова п/ст Каблешково 110/20 kV ЦУ 29.04.2020г.
ЦУ/2020/031 Реконструкция на ВЛ 110 kV "Сигнал" ЦУ 27.04.2020г.
МЕР-ПД/2020/014 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от № 1 до № 42 на ВЛ 400 kV Алабак МЕР Пловдив 27.04.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/024 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 kV „Верея“ в участъка от стълб №1 до стълб №101 МЕР Стара Загора 27.04.2020г.
МЕР-ГО/2020/018 Доставка на табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица МЕР Г.Оряховица 24.04.2020г.

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 28