Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
МЕР-СФО/2021/035 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 29.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/023 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Трявна МЕР Г.Оряховица 24.11.2021г.
МЕР-БЛ/2021/009 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Орбел МЕР Благоевград 23.11.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/031 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Сливен-градска“ МЕР Стара Загора 23.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/053 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/052 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/051 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/051 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Ростов“ МЕР Плевен 15.11.2021г.
МЕР-ПД/2021/044 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Ерма река” МЕР Пловдив 10.11.2021г.
МЕР-ПД/2021/049 „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст. № 90 до ст. № 261 на ВЛ 400 kV Вежен” МЕР Пловдив 02.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV Кайлъка в участък от стълб №158 до стълб №264 МЕР Г.Оряховица 01.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/019 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Боаза в участък от стълб №14 до стълб №61 МЕР Г.Оряховица 01.11.2021г.
МЕР-ВН/2021/031 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тервел“ МЕР Варна 29.10.2021г.
МЕР-ШН/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Юбилейна“ МЕР Шумен 29.10.2021г.
МЕР-ГО/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 28.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/047 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Северни родопи МЕР Пловдив 25.10.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-СФО/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в МЕР София област МЕР София област 25.10.2021г.
МЕР-СФО/2021/029 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст „Брезник“ МЕР София област 19.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/048 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Широка поляна МЕР Пловдив 19.10.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-ШН/2021/011 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Каспичан“ МЕР Шумен 18.10.2021г.
МЕР-СФО/2021/028 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 15.10.2021г.
ЦУ/2021/097 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Търговище 2“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 14.10.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-СФО/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в МЕПР Кюстендил МЕР София област 13.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/019 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Столетов“ в участъка от стълб №1 до стълб №56 МЕР Стара Загора 06.10.2021г.
МЕР-ХС/2021/032 Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Арпезос МЕР Хасково 06.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110kV “Гурко” МЕР Стара Загора 06.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/045 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Раковски МЕР Пловдив 04.10.2021г.
МЕР-БС/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Лозово МЕР Бургас 04.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/046 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Карлово 2 МЕР Пловдив 04.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/025 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Чирпан" МЕР Стара Загора 30.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/024 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Нова Загора" МЕР Стара Загора 30.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/023 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст “Хидравлика” МЕР Стара Загора 29.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Комуна“ МЕР Стара Загора 28.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Сливен градска“ МЕР Стара Загора 28.09.2021г.
МЕР-БС/2021/034 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Босна МЕР Бургас 28.09.2021г.
МЕР-СФГ/2021/039 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано – решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Тинтява МЕР София град 23.09.2021г.
МЕР-СФО/2021/022 Подмяна на м.з.в. и заземители на ВЛ 400 kV Мургаш МЕР София област 15.09.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/043 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Ростов“ МЕР Плевен 10.09.2021г.
МЕР-ПД/2021/036 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Конски дол” МЕР Пловдив 10.09.2021г.
ЦУ/2021/093 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Вълчи дол“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 07.09.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-ХС/2021/039 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Доброволец МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/043 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/042 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/044 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Гледка МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-БС/2021/031 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Младежко" МЕР Бургас 31.08.2021г.
МЕР-СФО/2021/024 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 31.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/025 Ремонт покрив на складови помещения в п/ст "Варна 750" МЕР Варна 27.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/037 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Рудозем МЕР Пловдив 27.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/046 Ремонт сграда п/ст Сторгозия МЕР Плевен 26.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/044 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст Троян 1“ МЕР Плевен 25.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/045 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално– охранителна система и периметрова охрана в п/ст Койнаре“ МЕР Плевен 25.08.2021г.
МЕР-БС/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Приморско“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/028 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Славейков“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/026 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тополовград“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/029 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Мандра“ МЕР Бургас 19.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/023 Ремонт водопровод за пожарогасене на кабелен подвал в п/ст "ТЕЦ Варна" МЕР Варна 18.08.2021г.
МЕР-СФО/2021/023 ,,Ремонт на покриви и помещения в п/ст София Запад 400/110/31,5/20 кV“ МЕР София област 18.08.2021г.
МЕР-РС/2021/011 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Кулата“ от ст.№1 до ст.№166 МЕР Русе 16.08.2021г.
МЕР-МН/2021/017 Подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV Чирен-Вършец от ст.№146 до ст.№201 МЕР Монтана 13.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Дългопол" МЕР Варна 13.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/034 Саниране на командно-административна сграда и сграда на ЗРУ п/ст „Гулянци" МЕР Плевен 11.08.2021г.
МЕР-БС/2021/022 Ремонт ограда в п/ст "Малко Търново" МЕР Бургас 11.08.2021г.
МЕР-ШН/2021/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Каолиново“ МЕР Шумен 11.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/024 Саниране и подмяна дограма сграда, ремонт покрив и ограда п/ст ТЕЦ Пловдив МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/027 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст. № 3 до ст. № 57 на ВЛ 110 kV Перелик МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/026 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст.№ 90 до ст.№ 261 на ВЛ 400 kV Вежен МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/025 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст.№ 1 до ст.№ 41 на ВЛ 400 kV Крива река МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/030 Ремонт покрив и фасада сграда гараж п/ст Сторгозия МЕР Плевен 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/034 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Харманли МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/038 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Пясъчево-Малево МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/037 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Крумовица МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/036 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Бенковски МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/035 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Димитровград МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свиленград МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-СФО/2021/019 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 06.08.2021г.
ЦУ/2021/085 Консултански услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 22-23 на ВЛ 110 kV "Ровно" ЦУ 04.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/019 Ремонт покрив сграда ТДУ Изток МЕР Варна 02.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/023 Ремонт покрив сграда п/ст Пловдив 400 МЕР Пловдив 29.07.2021г.
МЕР-ГО/2021/014 Направа кльон на външна ограда и ремонт транспортни врати в п/ст П. Тръмбеш МЕР Г.Оряховица 22.07.2021г.
МЕР-ГО/2021/013 Подмяна на масички и фундаменти за МП, разединители и измервателни трансформатори в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 22.07.2021г.
ЦУ/2021/078 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Пауталия“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.07.2021г.
ЦУ/2021/081 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Ален Мак“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.07.2021г.
ЦУ/2021/080 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Велинград“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.07.2021г.
МЕР-МН/2021/019 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Враца 2 МЕР Монтана 20.07.2021г.
МЕР-ШН/2021/017 Ремонт ограда и изграждане фундамент за монтаж дъгогасителен реактор в п/ст „Шумен 1“ МЕР Шумен 19.07.2021г.
МЕР-БС/2021/020 Изграждане на фундаменти за 2 броя МП 110 кV в п/ст "Мандра" МЕР Бургас 16.07.2021г.
МЕР-СФО/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 16.07.2021г.
МЕР-ВН/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Лазур“ МЕР Варна 15.07.2021г.
МЕР-БС/2021/019 Ремонт ограда на п/ст "Василико" МЕР Бургас 14.07.2021г.
МЕР-РС/2021/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Разград МЕР Русе 14.07.2021г.
МЕР-СФГ/2021/029 Боядисване на СТ, портал и конструкция на разединител п/ст Военна рампа и боядисване на СТ-ри п/ст Бухово МЕР София град 12.07.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/013 Ремонт сграда ел. лаборатория и централен склад, МЕР Стара Загора МЕР Стара Загора 12.07.2021г.
МЕР-БС/2021/023 Възстановяване на антикорозионно покритие на портали и съоръжения ОРУ 220 кV в п/ст "Карнобат" МЕР Бургас 09.07.2021г.
МЕР-ВН/2021/017 Ремонт фундаменти ВЛ 110 kV Брястово МЕР Варна 08.07.2021г.
МЕР-ПД/2021/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Северни Родопи МЕР Пловдив 01.07.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-ПД/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Конски дол МЕР Пловдив 30.06.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-БС/2021/015 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV "Пирит" МЕР Бургас 29.06.2021г.
ЦУ/2021/074 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Луковит“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
ЦУ/2021/073 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Зелин“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
ЦУ/2021/072 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Хисар“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
ЦУ/2021/071 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Попинци“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 33