Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
МЕР-ГО/2020/017 Възстановяване на антикорозионното покритие на ТМ 1 и ТМ 2 в п/ст ЕМКА МЕР Г.Оряховица 27.03.2020г.
МЕР-СФО/2020/009 Възстановяване на заземления и фундаменти на СРС на ВЛ в МЕР София област МЕР София област 27.03.2020г. 01379-2017-0012
МЕР-БС/2020/016 Доставка на командни шкафове за п/ст "Айтос" и п/ст "Рибари" МЕР Бургас 27.03.2020г.
МЕР-СФО/2020/010 Ремонт и укрепване на мълниезащитна инсталация в ОРУ и КАС в п/ст „Костинброд“ и п/ст „Елин Пелин“ МЕР София област 26.03.2020г.
МЕР-БС/2020/013 Ремонт санитарни помещения административна сграда МЕР Бургас МЕР Бургас 26.03.2020г.
МЕР-РС/2020/003 Доставка на командни и релейни шкафове за МЕР Русе МЕР Русе 26.03.2020г.
МЕР-ВН/2020/014 Доставка електромерни шкафове за МЕР Варна МЕР Варна 25.03.2020г.
МЕР-ВН/2020/017 Доставка на оборудвани лицеви панели и шкафове за собствени нужди постоянен и променлив ток в п/ст "Белослав“ МЕР Варна 25.03.2020г.
МЕР-ВН/2020/013 Изграждане фундаменти за съоръжения първична комутация в ОРУ 400kV на п/ст "Варна" МЕР Варна 24.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/020 Ремонт покривна водоотвеждаща система на командна сграда, ремонт огради и обособяване подход към ОРУ в п/ст Троян 1 МЕР Плевен 24.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/015 Вътрешен ремонт на ЗРУ 20 кV п/ст Плевен 1 МЕР Плевен 23.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/017 Частичен вътрешен ремонт на КАС в п/ст Троян 2 МЕР Плевен 23.03.2020г.
МЕР-СФГ/2020/006 Почистване на просеки на електропроводи 110 кV Сокол и Бистрица МЕР София град 23.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/016 Частичен вътрешен ремонт на КАС в п/ст Златна панега МЕР Плевен 23.03.2020г.
МЕР-ГО/2020/016 Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в пс Габрово и склад АР и ВВЗ с. Стамболово МЕР Г.Оряховица 23.03.2020г.
МЕР-ПД/2020/002 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от № 29 до № 117 на ВЛ 110 kV Манастир. МЕР Пловдив 20.03.2020г.
ЦУ/2020/025 „Разширение на ОРУ 400 kV в п/ст „Марица изток 3“ ЦУ 20.03.2020г.
МЕР-ВН/2020/011 Доставка на оборудвани релейни шкафове за п/ст "Варна Запад" МЕР Варна 19.03.2020г.
ЦУ/2020/024 Реконструкция на ВЛ 110 kV „Рубин“, ВЛ 110 kV „Извор“ и ВЛ 110 kV „Юнга“ пред п/ст „Победа“ ЦУ 19.03.2020г.
МЕР-ГО/2020/013 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Еделвайс МЕР Г.Оряховица 19.03.2020г.
МЕР-ВН/2020/007 „Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманено-решетъчни стълбове на ВЛ 400kV „Дружба“ МЕР Варна 18.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/019 Ремонт маслосборни и кабелни канали с подмяна лавици и капаци в п/ст Койнаре МЕР Плевен 18.03.2020г.
МЕР-ГО/2020/014 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV Отечество в участък от ст. №504 до ст. №544 МЕР Г.Оряховица 18.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/011 Ремонт двоен кабелен канал ОРУ 220 кV п/ст Плевен 1 МЕР Плевен 18.03.2020г.
МЕР-СФГ/2020/014 Възстановяване антикорозионно покритие на стомано - решетъчни стълбове ВЛ 110 kV Сълзица МЕР София град 18.03.2020г.
МЕР-СФГ/2020/013 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове по ВЛ 110 кV ,,Горна баня“ МЕР София град 18.03.2020г.
МЕР-ХС/2020/010 Извършване на инженерно - геоложки и хидроложки проучвания на п/ст "Гледка" и п/ст "Ивайловград" МЕР Хасково 13.03.2020г.
ЦУ/2020/021 Доставка на електрически табла за нуждите на АСДУ ЦУ 13.03.2020г.
ЦУ/2020/014 Реконструкция на ВЛ 220 kV "Сила" от ст. № 89 до п/ст "Марица Изток". ЦУ 10.03.2020г.
МЕР-ШН/2020/005 Изграждане на фундаменти за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV в п/ст на МЕР Шумен в две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Изграждане на фундаменти за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст „Юбилейна“; Обособена позиция 2 - Изграждане на фундаменти за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст „Нови Пазар“ МЕР Шумен 09.03.2020г. 01379-2018-0229
ЦУ/2020/004 Изместване на ВЛ 220 kV "Овчарица" (собственост на ЕСО ЕАД), разположена пред фронта на водене на минни работи в източната част на находището ЦУ 09.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/008 Ремонт ограда п/ст „Пелово“ МЕР Плевен 09.03.2020г.
МЕР-БЛ/2020/005 Почистване просеки на електропроводи 110 kV Церово - Тодорка и Божур, със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: Почистване просека на електропровод 110 kV Церово, поддържан от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград;Обособена позиция №2: Почистване просека на електропровод 110 kV Тодорка, поддържан от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград;Обособена позиция №3: Почистване просека на електропровод 110 kV Божур, поддържан от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград МЕР Благоевград 09.03.2020г. 01379-2018-0199
МЕР-ПД/2020/004 Ремонт полета 110 kV и изграждане на система за дистанционно управление в п/ст Христо Ботев МЕР Пловдив 06.03.2020г.
МЕР-ГО/2020/009 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV Родина в участъка от ст.№1 до ст.№39 МЕР Г.Оряховица 04.03.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/008 Възстановяване на антикорозионно покритие на метални конструкции в ОРУ 220 кV в п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3“ МЕР Стара Загора 04.03.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/010 Ремонт ограда п/ст „Тръстеник“ МЕР Плевен 04.03.2020г.
МЕР-ГО/2020/012 Възстановяване на антикорозионно покритие на ВЛ 110кV Зая- Буковец в участък от ст.№1 до ст.№24 МЕР Г.Оряховица 04.03.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/007 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Шипка“ в участъка от стълб №1 до стълб №26 МЕР Стара Загора 02.03.2020г.
МЕР-ХС/2020/006 Укрепване на сгради в п/ст Кърджали МЕР Хасково 28.02.2020г.
МЕР-ХС/2020/007 Рехабилитация на присъединения 20 kV на п/ст Димитър Канев МЕР Хасково 28.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/014 Доставка на командни табла собствени нужди - прав и променлив ток и табла централна сигнализация за п/ст „ТЕЦ Сливен“ МЕР Стара Загора 28.02.2020г.
МЕР-ХС/2020/004 Отводняване на ОРУ в п/ст Крумовград МЕР Хасково 28.02.2020г.
МЕР-ШН/2020/002 Доставка на табла (шкафове) собствени нужди прав и променлив ток, централна сигнализация и командни табла за нуждите на МЕР Шумен – п/ст „Шумен Център“, п/ст „Шумен изток“ и п/ст „Търговище 2“ МЕР Шумен 28.02.2020г.
МЕР-ХС/2020/009 Доставка на релейни шкафове за п/ст Веселчани МЕР Хасково 27.02.2020г.
МЕР-ШН/2020/004 Технически надзор на повдигателни съоръжения, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Шумен МЕР Шумен 27.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/013 Почистване просека на ВЛ 220 kV Сила в участък от ст.№91 до ст.№102 МЕР Стара Загора 26.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/009 Ретрофит на КРУ 10 кV в п/ст „Траяна” МЕР Стара Загора 26.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/010 Ретрофит на КРУ 10 кV в п/ст „Зора” МЕР Стара Загора 26.02.2020г.
МЕР-ВН/2020/004 „Почистване просеки на ВЛ 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Варна АРГ Провадия” МЕР Варна 26.02.2020г.
МЕР-ХС/2020/008 Доставка на командни шкафове и лицеви панели за п/ст Д.Канев МЕР Хасково 25.02.2020г.
МЕР-БС/2020/012 Доставка на лицеви панели за п/ст "Айтос" МЕР Бургас 25.02.2020г.
МЕР-ПД/2019/066 Ремонт на КРУ в п/ст Острова МЕР Пловдив 25.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/006 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Овчарица“ в участъка от стълб №1 до стълб №21 МЕР Стара Загора 25.02.2020г.
МЕР-БЛ/2020/002 Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград МЕР Благоевград 24.02.2020г. 01379-2016-0204
МЕР-ВН/2020/010 Ремонт заземители на ВЛ 110 kV Брястово МЕР Варна 24.02.2020г.
МЕР-ГО/2020/011 Осъществяване на непосредствена въоръжена физическа охрана на верижен булдозер, извършващ дейности по трасетата на електропроводи 110, 220 и 400кV на територията на МЕР Горна Оряховица МЕР Г.Оряховица 24.02.2020г.
МЕР-ПД/2020/007 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от №33 до №55 на ВЛ 110 kV Китна МЕР Пловдив 20.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/011 Извършване на инженерно - геоложки и хидроложки проучвания на п/ст „ТЕЦ Сливен“ МЕР Стара Загора 20.02.2020г.
МЕР-ВН/2020/003 „Почистване просеки на ВЛ 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Варна АРГ Варна” МЕР Варна 19.02.2020г.
МЕР-ПД/2020/005 Ремонт фундаменти за НТ в п/ст Септемврийци МЕР Пловдив 18.02.2020г.
МЕР-ПД/2020/006 Ремонт на административни помещения в склад на МЕР Пловдив МЕР Пловдив 18.02.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/007 Ремонт стълбище административна сграда МЕР Плевен МЕР Плевен 17.02.2020г.
МЕР-ГО/2020/008 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Щастливеца МЕР Г.Оряховица 17.02.2020г.
МЕР-ГО/2020/010 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Острец-Яворец в участък от ст.№1 до ст.№19 МЕР Г.Оряховица 17.02.2020г.
МЕР-ШН/2020/003 Ремонт ограда на п/ст „Хан Крум" МЕР Шумен 17.02.2020г.
МЕР-БС/2020/009 Доставка на командни шкафове за п/ст "Център" МЕР Бургас 14.02.2020г.
МЕР-ХС/2020/002 Почистване просеки на електропроводи 220 kV,поддържани от ЕСО ЕАД,МЕР Хасково МЕР Хасково 14.02.2020г.
МЕР-ХС/2020/001 Почистване просеки на електропроводи 110 kV и 400 kv, подържани от ЕСО ЕАД, МЕР Хасково МЕР Хасково 14.02.2020г.
МЕР-БС/2020/010 Доставка на командни шкафове за п/ст "Mалко Търново" МЕР Бургас 14.02.2020г.
МЕР-МН/2020/003 Абонаментна поддържака на повдигателни съоръжения, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Монтана МЕР Монтана 13.02.2020г.
МЕР-СФО/2020/001 Възстановяване на антикорозионно покритие на съоръжения в ОРУ 400 kV на п/ст Червена могила МЕР София област 13.02.2020г. 01379-2017-0012
МЕР-БС/2020/008 Изграждане на фундаменти за МП 110 kV в п/ст "Mалко Търново" МЕР Бургас 13.02.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/012 Частичен вътрешен ремонт и ремонт вътрешни пътища и площадки п/ст Ловеч МЕР Плевен 12.02.2020г.
МЕР-ВН/2020/008 Ремонт покрив и вътрешно боядисване на Аварийно възстановителен център Албена МЕР Варна 12.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/001 Ремонт на сграда ЗРУ 31,5 кV в п/ст ОРУ ТЕЦ Марица изток 3 МЕР Стара Загора 11.02.2020г.
МЕР-СФО/2020/005 Ремонт на административни сгради на МЕР София област МЕР София област 11.02.2020г.
МЕР-БС/2020/003 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Езерово – Ветрен" МЕР Бургас 10.02.2020г.
МЕР-БС/2020/004 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Царево" МЕР Бургас 10.02.2020г.
МЕР-БС/2020/006 Ремонт жилищна сграда и ЗРУ в п/ст "Меден Рудник" МЕР Бургас 10.02.2020г.
МЕР-МН/2020/002 Подмяна фундаменти на съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст Монтана МЕР Монтана 10.02.2020г.
МЕР-МН/2020/005 Подмяна фундаменти на съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст Орешец МЕР Монтана 07.02.2020г.
МЕР-БС/2020/001 Ремонт полета СрН в п/ст "Златен рог" МЕР Бургас 07.02.2020г.
МЕР-СФГ/2020/004 Ремонт фасада и кабелни канали п/ст ,,Княжево“ и помещения в ЛАЗ в п/ст ,,София юг“ МЕР София град 07.02.2020г.
ЦУ/2020/002 Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110 kV „Стамболово“ с ново тип OPGW ЦУ 06.02.2020г.
МЕР-БС/2020/002 Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Център" МЕР Бургас 06.02.2020г.
МЕР-СФГ/2020/002 Доставка на командни табла ЦС, табла СН променлив ток и електромерни табла за обекти в МЕР София град МЕР София град 06.02.2020г.
ЦУ/2020/010 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: „Ремонт на ст. № 26 на ВЛ 220 kV „Заря“ ЦУ 06.02.2020г.
ЦУ/2020/011 Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: „Реконструкция и монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV „Нитрат“ от п/ст Стара Загора до п/ст АТЗ ЦУ 06.02.2020г.
МЕР-БС/2020/005 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Доброселец" МЕР Бургас 05.02.2020г.
МЕР-МН/2020/004 Подмяна фундаменти на съоръжения в ОРУ 110 kV в п/ст Враца 3 МЕР Монтана 05.02.2020г.
МЕР-ВН/2020/006 Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и пожарни кранове в обектите, експлоатирани от МЕР Варна и ТДУ Изток МЕР Варна 05.02.2020г.
МЕР-ВН/2020/005 Ремонт на въздушна връзка от АТ402 до ОРУ 110 kV в п/ст "Добруджа" МЕР Варна 05.02.2020г.
МЕР-ПД/2020/003 Ремонт на повдигателна уредба на автовишка УРАЛ АГП-28 с рег.№ С 1487 ВХ МЕР Пловдив 04.02.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/005 Ремонт сграда в п/ст „Нова Загора“ МЕР Стара Загора 31.01.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/004 Доставка на командно – релейни шкафове и лицеви панели за п/ст „Траяна“, п/ст „Зора“, п/ст „Сливен индустрия“ и п/ст „Бинкос“ МЕР Стара Загора 31.01.2020г.
МЕР-ВН/2020/002 Ремонт административна сграда МЕР Варна МЕР Варна 30.01.2020г.
МЕР-ГО/2020/001 Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица МЕР Г.Оряховица 29.01.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/003 Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на обекти на територията на МЕР Стара Загора: Обособена поциция №1: Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на п/ст „Марица изток”, гр. Гълъбово Обособена поциция №2: Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на п/ст ОРУ ТЕЦ „Марица изток 2” Обособена поциция №3: Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на п/ст ОРУ ТЕЦ „Марица изток 3“ и складове 6 и 7 в ТЕЦ “Марица изток 3” Обособена поциция №4: Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на стопански двор - МЕР Стара Загора Обособена поциция №5: Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на Стопански двор – МЕПР Сливен МЕР Стара Загора 27.01.2020г. 01379-2015-0241
МЕР-ГО/2020/005 Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на обекти на територията на МЕР Горна Оряховица, в 5 обособени позиции: Обособена позиция №1: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на административна сграда МЕР Горна Оряховица, Обособена позиция №2: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на п/ст Горна Оряховица, Обособена позиция №3: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на автостопанство и складове на МЕР Горна Оряховица, Обособена позиция №4: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на п/ст Царевец, Обособена позиция №5: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на склад авариен резерв и военновременни запаси с. Стамболово МЕР Г.Оряховица 27.01.2020г. 01379-2015-0241
МЕР-БЛ/2020/001 Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на електроенергийни обекти на ЕСО ЕАД – МЕР Благоевград в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на обект п/ст Джумая Обособена позиция № 2 Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на обект п/ст Благоевград МЕР Благоевград 27.01.2020г. 01379-2015-0241

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 27