Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
МЕР-РС/2019/040 Ремонт и саниране на ЗРУ 20 kV в п/ст "Кубрат" МЕР Русе 06.12.2019г.
ЦУ/2019/160 Доставка на работно обекло ЦУ 05.12.2019г.
МЕР-ПД/2019/065 Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в БРТМ МЕР Пловдив 05.12.2019г.
МЕР-СТЗ/2019/046 Ремонт на моторни инструменти МЕР Стара Загора 04.12.2019г. 01379-2019-0247
МЕР-РС/2019/043 Ремонт на ограда и навес в техническа база на МЕПР Разград МЕР Русе 04.12.2019г.
МЕР-СФО/2019/068 Реконструкция на шинна система 110 кV в п/ст Бов МЕР София област 03.12.2019г.
МЕР-СФО/2019/067 Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕПР Перник МЕР София област 02.12.2019г. 9094955
МЕР-СТЗ/2019/047 Доставка на командни шкафове за п/ст „ТЕЦ Сливен“ МЕР Стара Загора 02.12.2019г.
МЕР-ГО/2019/052 Изграждане на помещения за опорен пункт МЕР Г.Оряховица 02.12.2019г.
МЕР-ПД/2019/063 Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Почистване просека на електропровод 110 кV Домлян“; Обособена позиция № 2 „Почистване просека на електропровод 400 кV Иван Попов“; Обособена позиция № 3 „Почистване просека на електропровод 110 кV Ландос - Скутаре“; Обособена позиция № 4 „Почистване просека на електропровод 220 кV Румелия“; Обособена позиция № 5 „Почистване просека на електропровод 110 кV Стрелци“; Обособена позиция № 6 „Почистване просека на електропровод 110 кV Строево“; Обособена позиция № 7 „Почистване просека на електропровод 220 кV Тракия“; Обособена позиция № 8 „Почистване просека на електропровод 110 кV Халачев - Цветаров“. МЕР Пловдив 29.11.2019г.
МЕР-ГО/2019/049 Доставка на командни шкафове за п/ст Златарица МЕР Г.Оряховица 29.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/062 „Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Пазарджик“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Почистване просека на електропровод 400 кV Родопи“ и Обособена позиция № 2 „Почистване просека на електропровод 110 кV Юндола“ МЕР Пловдив 28.11.2019г.
МЕР-МН/2019/050 Саниране фасадни стени на КАС и КРУ 20 kV на п/ст Вълчедръм МЕР Монтана 26.11.2019г.
ЦУ/2019/158 Изграждане на нова подстанция Ихтиман 110/20 kV ЦУ 26.11.2019г.
МЕР-ШН/2019/024 Ремонт ЗРУ 10/20 kV и КАС в п/ст Мадара МЕР Шумен 26.11.2019г.
ЦУ/2019/162 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Външна ограда и портални врати в п/ст Перун 110/20 kV" ЦУ 26.11.2019г.
МЕР-РС/2019/037 Доставка на командни и релейни шкафове за МЕР Русе МЕР Русе 25.11.2019г.
МЕР-СТЗ/2019/045 Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора МЕР Стара Загора 25.11.2019г.
ЦУ/2019/150 Доставка на нови товарни автомобили шаси-кабина с повишена проходимост с колесна формула на задвижване 6х6 с интегрирана лебедка в предната броня ЦУ 25.11.2019г. 01379-2019-0242
МЕР-БЛ/2019/021 Подмяна на МЗВ от стълб №81 до стълб №179 на ВЛ 400 kV Пирин МЕР Благоевград 25.11.2019г. 01379-2018-0209
МЕР-МН/2019/049 Саниране фасадни стени на командно-административната сграда и ЗРУ в п/ст Враца 2 МЕР Монтана 25.11.2019г.
МЕР-ШН/2019/025 Изготвяне на работен проект за обект: Ремонт и отводняване на кабелни канали в ОРУ 110 kV на п/ст „Мадара“ МЕР Шумен 25.11.2019г. 01379-2019-0244
МЕР-ХС/2019/045 Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали на леки и лекотоварни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Хасково МЕР Хасково 25.11.2019г. 01379-2019-0243
МЕР-ВН/2019/057 Почистване просеки на ВЛ 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Добрич МЕР Варна 22.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/055 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, Обособена позиция № 1: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Септемврийци; Обособена позиция № 2: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Острова; Обособена позиция № 3: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Пещера МЕР Пловдив 22.11.2019г. 01379-2019-0240
ЦУ/2019/157 Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110 кV „Певец“ с ново тип OPGW ЦУ 22.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/054 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, Обособена позиция № 1: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Асеновград; Обособена позиция № 2: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Станимака; Обособена позиция № 3: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване в п/ст Пълдин МЕР Пловдив 22.11.2019г. 01379-2019-0239
МЕР-МН/2019/051 Ремонт в ОРУ 110 kV п/ст Жеравица МЕР Монтана 22.11.2019г.
МЕР-ВН/2019/050 „Подмяна на МЗВ на ВЛ 220kV “Волов” МЕР Варна 22.11.2019г.
ЦУ/2019/161 Укрепване на фундаменти за съоръжения в ОРУ 400 kV на подстанция Марица изток ЦУ 22.11.2019г.
МЕР-РС/2019/035 Ремонт сграда КРУ в п/ст "Дулово" МЕР Русе 21.11.2019г.
МЕР-ХС/2019/040 Доставка на командни и релейни шкафове, командни табла собствени нужди и централна сигнализация за п/ст Хасково, п/ст Узунджово, п/ст Кърджали и п/ст Ивайловград МЕР Хасково 21.11.2019г.
МЕР-БС/2019/038 Ремонт и възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Биково-Каравелово" МЕР Бургас 21.11.2019г.
ЦУ/2019/155 Ремонт на ВЛ 110 kV "Светкавица", ВЛ 110 kV "Поройна" и ВЛ 110 kV "Въбел" - подмяна на мълниезащитно въже с ново тип OPGW ЦУ 21.11.2019г.
МЕР-БС/2019/040 Ремонт и възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Емона" МЕР Бургас 21.11.2019г.
МЕР-СФО/2019/073 Доставка на лицеви панели и командно-релейни шкафа за подстанции на МЕР София област МЕР София област 21.11.2019г.
МЕР-МН/2019/048 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Видбол и Баба Вида МЕР Монтана 21.11.2019г.
МЕР-ВН/2019/042 Изготвяне на работен проект за обект: "Изграждане на работилница, складови и битови помещения за сектор РЗАТТ на територията на п/ст "Варна Север" МЕР Варна 20.11.2019г. 01379-2019-0241
МЕР-СТЗ/2019/042 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Шипка“ в участъка от стълб №1 до стълб №27 МЕР Стара Загора 20.11.2019г.
МЕР-СТЗ/2019/043 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Овчарица“ в участъка от стълб №1 до стълб №21 МЕР Стара Загора 20.11.2019г.
МЕР-БС/2019/039 Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110kV "Младежко" МЕР Бургас 20.11.2019г.
МЕР-РС/2019/036 Изграждане на нова покривна конструкция на административна сграда на МЕР Русе МЕР Русе 20.11.2019г. 9094666
МЕР-ВН/2019/052 Доставка на оборудвани лицеви панели и шкафове за собствени нужди постоянен и променлив ток в п/ст "Белослав“ МЕР Варна 20.11.2019г.
МЕР-МН/2019/047 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV Пионер-Четник и Чирен-Вършец МЕР Монтана 20.11.2019г.
МЕР-ПЛ/2019/057 Саниране на административна сграда МЕПР Ловеч МЕР Плевен 19.11.2019г.
ЦУ/2019/156 Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване ЦУ 19.11.2019г.
МЕР-БС/2019/037 Ремонт фасада и помещения командно-административна сграда и ЗРУ в п/ст "Василико" МЕР Бургас 19.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/060 Изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ЗРУ 20 кV в п/ст Тримонциум МЕР Пловдив 18.11.2019г. 9094684
МЕР-ГО/2019/051 Абонамент за поддръжка на система за видеонаблюдение в п/ст Царевец МЕР Г.Оряховица 18.11.2019г. 01379-2019-0238
МЕР-РС/2019/031 „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове в участъка от №1 до №170 на ВЛ 220 кV „Стрелец" МЕР Русе 18.11.2019г.
ЦУ/2019/145 Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване ЦУ 15.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/064 Извършване на годишен технически преглед на автомобили (ADR) МЕР Пловдив 15.11.2019г. 9094526
МЕР-СТЗ/2019/044 Подмяна на мълниезащитно въже и заземители на ВЛ 110 kV „Прогрес-Успех” МЕР Стара Загора 15.11.2019г.
ЦУ/2019/147 Доставка на трансформатори Ср.Н./0,4kV ЦУ 14.11.2019г. 01379-2019-0237
МЕР-СТЗ/2019/041 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 400 kV „Мъдрец“ в участъка от стълб №1 до стълб №47 МЕР Стара Загора 14.11.2019г.
ЦУ/2019/132 Доставка на индустриални UPS с гелови акумулаторни батерии ЦУ 14.11.2019г. 01379-2019-0236
МЕР-ВН/2019/048 Ремонт ограда ОРУ 110 kV в п/ст "Лазур" МЕР Варна 14.11.2019г.
МЕР-ШН/2019/023 Ремонт и пренавиване на ел. двигатели за вентилатори и помпи МЕР Шумен 14.11.2019г. 9094509
МЕР-РС/2019/034 Почистване просеки на електропроводи 110 и 220 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Русе МЕР Русе 13.11.2019г.
МЕР-ШН/2019/022 Възстановяване на антикорозионното покритие на стомано-решетъчни стълбове (СРС) по електропроводи на територията на МЕР Шумен в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на ВЛ 110 kV „Певец“; Обособена позиция № 2 – Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на ВЛ 110 kV „Керамик“; Обособена позиция № 3 – Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на ВЛ 110 kV „Боряна“ МЕР Шумен 13.11.2019г.
МЕР-ВН/2019/054 Ремонт заземители на ВЛ 110 kV Брястово МЕР Варна 12.11.2019г.
ЦУ/2019/152 Реконструкция на п/ст Ардино 110/20 kV ЦУ 12.11.2019г.
МЕР-МН/2019/054 Боядисване ограда на п/ст Бойчиновци МЕР Монтана 11.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/058 Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 кV „Болярино“ от п/ст Пловдив 400 до п/ст Раковски МЕР Пловдив 11.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/057 Преработка предпазни щитове, доставка и монтаж на предкилийни шкафове и кабелни скари в п/ст Конски дол МЕР Пловдив 11.11.2019г.
МЕР-ПД/2019/059 Ремонт ограда ОРУ 110 kV и район в п/ст Смолян МЕР Пловдив 11.11.2019г.
ЦУ/2019/153 Разширение и реконструкция на ОРУ 400 kV в подстанция „Марица Изток“ ЦУ 11.11.2019г.
ЦУ/2019/136 Провеждане на всички необходими процедури по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изграждане/реконструкции на електропроводи 110, 220 и 400 kV на територията на България ЦУ 11.11.2019г. 01379-2019-0235
МЕР-СФГ/2019/013 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР София град Обособена позиция №1 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Връбница“ Обособена позиция №2 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Искър Индустрия“ МЕР София град 08.11.2019г. 01379-2019-0233
МЕР-ВН/2019/045 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Варна. Обособена позиция № 1: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в подстанция „Варна Север“; Обособена позиция № 2: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в подстанция „Албена“; Обособена позиция № 3: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в подстанция „Златни пясъци“ МЕР Варна 08.11.2019г. 01379-2019-0234
МЕР-МН/2019/052 Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 кV Хърлец от ст.№1 до ст.№38 МЕР Монтана 08.11.2019г.
МЕР-СТЗ/2019/039 Подмяна на мълниезащитно въжe, заземители и виброгасители на ВЛ 110 kV „Гита” МЕР Стара Загора 08.11.2019г.
МЕР-ГО/2019/038 Почистване просеки на електропроводи 110 и 220кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Габрово, Обособена позиция № 1 – Почистване просека по ВЛ 220кV Шипка, ВЛ 220кV Янтра, ВЛ 110кV Столетов и ВЛ 110кV Яворец; Обособена позиция № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV Острец, ВЛ 110кV Бачо Киро-Поп Харитон и ВЛ 110кV Еделвайс МЕР Г.Оряховица 07.11.2019г.
МЕР-ГО/2019/042 Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица, Обособена позиция № 1 – Почистване просека по ВЛ 220кV Хемус-Стара планина и ВЛ 110кV Градище; Обособена позиция № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV Чучура и ВЛ 110кV Боаза МЕР Г.Оряховица 07.11.2019г.
МЕР-ПЛ/2019/058 Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектитие, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Плевен и ТДУ Север МЕР Плевен 07.11.2019г.
ЦУ/2019/138 Доставка на леки, лекотоварни и високо проходими автомобили ЦУ 07.11.2019г. 01379-2019-0232
МЕР-БЛ/2019/024 Доставка на командни табла собствени нужди постоянен и променлив ток и лицеви панели за КТ и РТ 110 кV за п/ст „Ален Мак“ и п/ст „Банско“ МЕР Благоевград 06.11.2019г. 01379-2017-0002
МЕР-ПД/2019/040 Ретрофит КРУ 20 kV в п/ст Борисовград МЕР Пловдив 06.11.2019г.
МЕР-ПЛ/2019/049 Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Плевен МЕР Плевен 06.11.2019г.
МЕР-ХС/2019/046 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: Укрепване на терен и вертикална планировка ОРУ 110 kV в п/ст Арпезос МЕР Хасково 05.11.2019г. 01379-2019-0229
ЦУ/2019/151 Изграждане на нов електропровод 400 kV между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Неа Санта“ - Гърция, на територията на Р България: ОП №1 – Нова ВЛ 400 kV от линеен портал на ОРУ в п/ст „Марица изток“ до Репер R18 (стълб №140);ОП №2 – Нова ВЛ 400 kV от Репер R18 (стълб №140) до Репер R43 (стълб №288);ОП №3 – Нова ВЛ 400 kV от Репер R43 (стълб №288) до стълб №427 ЦУ 05.11.2019г.
МЕР-СТЗ/2019/040 Доставка на командни табла собствени нужди – прав и променлив ток и табла централна сигнализация за п/ст „Сливен индустрия“ и п/ст „Бинкос“ МЕР Стара Загора 05.11.2019г.
МЕР-ГО/2019/047 Ремонт административна сграда МЕР Горна Оряховица МЕР Г.Оряховица 05.11.2019г.
ЦУ/2019/142 Доставка на токоизправители. Обособена позиция №1 " Доставка на токоизправители 48 V DC"; Обособена позиция №2 "Доставка на токоизправител 40A/110 V DC" ЦУ 04.11.2019г. 01379-2019-0227
ЦУ/2019/135 Изготвяне на справедливи пазарни оценки на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и на имоти в горски територии за възникване на ограничени вещни права /сервитути/ в полза на ЕСО ЕАД при изграждане/ рехабилитация на линейни енергийни обекти ЦУ 04.11.2019г. 01379-2019-0226
МЕР-ПД/2019/053 Ремонт на сграда БРТМ МЕР Пловдив 04.11.2019г.
ЦУ/2019/126 Доставка на компютърна и сървърна техника ЦУ 04.11.2019г. 01379-2019-0228
МЕР-МН/2019/040 “Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Враца” с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Почистване просека на електропровод ВЛ 400 kV Мургаш, ВЛ 400 kV Пионер-Четник, ВЛ 400 kV Искър, ВЛ 400 kV Петрохан, ВЛ 400 kV Чирен-Вършец“, Обособена позиция №2: „Почистване просека на електропровод ВЛ 220 kV Борован, ВЛ 220 kV Бреница, ВЛ 220 kV Заря, ВЛ 220 kV Хайредин”, Обособена позиция №3: „Почистване просека на електропровод ВЛ 110kV Роман-Косматица, ВЛ 110 kV Кармен, ВЛ 110 kV Калцит“, Обособена позиция №4: „Почистване просека на електропровод ВЛ 110 kV Пролом-Лакатник, ВЛ 110 kV Амоняк-Карбамид, ВЛ 110 kV Мил. камък-Леденика, ВЛ 110 kV Дунав, ВЛ 110 kV Радецки“ МЕР Монтана 04.11.2019г.
ЦУ/2019/149 Доставка на цифрови релейни защити и автоматики за Ср. Н. ЦУ 04.11.2019г. 01379-2019-0225
МЕР-МН/2019/041 “Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Монтана” с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Почистване просека на електропровод ВЛ 400 kV Чирен-Вършец“ Обособена позиция №2: „Почистване просека на електропровод ВЛ 400 kV Петрохан, ВЛ 220 kV Хайредин” Обособена позиция №3: „Почистване просека на електропровод ВЛ 110 kV Боровци, ВЛ 110 kV Мок, ВЛ 110 kV Цибър, ВЛ 110 kV Аспарухов вал“ Обособена позиция №4: „Почистване просека на електропровод ВЛ 110 kV Бучка, ВЛ 110 kV Златия – Огоста, ВЛ 110 kV Карбамид-Амоняк, ВЛ 110 kV Кутловица, ВЛ 110 kV Леденика -Милин камък, ВЛ 110 kV Нипел, ВЛ 110 kV Чернила“ МЕР Монтана 04.11.2019г.
МЕР-ГО/2019/044 Охрана с технически средства и реакция с жива сила на п/ст Русаля и п/ст Дряново, Обособена позиция 1: Охрана с технически средства и реакция с жива сила на постанция Русаля, Обособена позиция 2: Охрана с технически средства и реакция с жива сила на постанция Дряново МЕР Г.Оряховица 01.11.2019г. 01379-2019-0230
МЕР-БС/2019/035 Изпитване на електрозащитни средства, експлоатирани в ЕСО ЕАД МЕР Бургас МЕР Бургас 31.10.2019г.
МЕР-МН/2019/043 Ремонт фундаменти и масички в ОРУ 110 kV на п/ст Мездра МЕР Монтана 31.10.2019г.
МЕР-МН/2019/033 Рехабилитация на присъединения 20 кV в п/ст Козлодуй МЕР Монтана 31.10.2019г.
МЕР-ГО/2019/046 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение и периметрова охрана в п/ст Горна Оряховица МЕР Г.Оряховица 31.10.2019г. 01379-2019-0224
МЕР-ПД/2019/048 „Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Смолян”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1-„Почистване просека на електропровод 110 kV Стойките”, Обособена позиция 2-„Почистване просека на електропровод 110 kV Перелик” , Обособена позиция 3-„Почистване просека на електропровод 110 kV Преспа” МЕР Пловдив 31.10.2019г.
МЕР-ВН/2019/041 Проектиране и изграждане на вентилационна система за КРУ 20 kV в п/ст "Варна - Север" МЕР Варна 30.10.2019г. 9094071
МЕР-СФО/2019/066 Извършване на ремонтни дейности в п/ст на МЕПР Перник и МЕПР Кюстендил МЕР София област 30.10.2019г.
МЕР-ГО/2019/048 Подмяна дограма, саниране на командно-административна сграда и ремонт ВиК инсталация в п/ст Дряново МЕР Г.Оряховица 30.10.2019г.
МЕР-БС/2019/036 Изготвяне на доклад за оценка за справедлива пазарна стойност на недвижими имоти МЕР Бургас 30.10.2019г. 9094039
МЕР-ПД/2019/061 Доставка на вентилатори за охладителни системи на силови трансформатори МЕР Пловдив 30.10.2019г. 9094074

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 24