Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
ЕСО/2022/058 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Житница” от п/ст „Девня 1” до стълб № 10 на ВЛ 110 кV „Сигнал” ЦУ 16.05.2022г.
МЕР-ХС/2022/015 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 13.05.2022г.
МЕР-БЛ/2022/019 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване п/ст ЗПИ МЕР Благоевград 09.05.2022г.
ЕСО/2022/050 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Дулово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 27.04.2022г.
ЕСО/2022/054 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Емона” от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“. ЦУ 27.04.2022г.
ЕСО/2022/041 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Емка“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.04.2022г.
МЕР-МН/2022/013 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Кула МЕР Монтана 20.04.2022г.
МЕР-МН/2022/014 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Белоградчик МЕР Монтана 20.04.2022г.
МЕР-ВН/2022/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Добрич“ МЕР Варна 20.04.2022г.
ЕСО/2022/042 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст Стралджа 110/20kV , реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 08.04.2022г. 01319/2018/0201
МЕР-ПЛ/2022/013 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Долни Дъбник МЕР Плевен 06.04.2022г.
МЕР-МН/2022/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Букьовци МЕР Монтана 30.03.2022г.
МЕР-МН/2022/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Мездра МЕР Монтана 30.03.2022г.
МЕР-ПЛ/2022/007 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Бета МЕР Плевен 29.03.2022г.
МЕР-СФО/2022/006 Конструктивно обследване на п/ст Костинброд МЕР София област 28.03.2022г.
МЕР-ПД/2022/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Ерма река МЕР Пловдив 25.03.2022г. 01379-2019-0260
ЕСО/2022/038 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Житница” от п/ст „Девня 1“ до стълб № 10 на ВЛ 110 кV „Сигнал“ ЦУ 25.03.2022г.
МЕР-СТЗ/2022/006 Конструктивно обследване на стомано-решетъчни конструкции в ОРУ 400 kV в п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3” МЕР Стара Загора 23.03.2022г.
ЕСО/2022/037 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Орляк” от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Вълчи дол“ ЦУ 18.03.2022г.
ЕСО/2022/032 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Кресна“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 17.03.2022г.
ЕСО/2022/033 „Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Гълъбово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV“ ЦУ 15.03.2022г.
МЕР-СФО/2022/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти към МЕР София област МЕР София област 10.03.2022г.
МЕР-ПД/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Пазарджик МЕР Пловдив 04.03.2022г. 01379-2019-0260
МЕР-ГО/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Трявна МЕР Г.Оряховица 24.02.2022г.
МЕР-ГО/2022/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 23.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/006 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-СФО/2022/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на МЕР София област (За п/ст, които ще имат изграден САУП през 2022 г.) МЕР София област 18.02.2022г.
МЕР-БЛ/2022/003 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV Пирин МЕР Благоевград 15.02.2022г.
ЕСО/2022/020 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Завой“ ЦУ 14.02.2022г.
ЕСО/2022/015 „Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Морава“ ЦУ 10.02.2022г.
ЕСО/2022/012 „Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Дунав“ ЦУ 10.02.2022г.
ЕСО/2022/014 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Карбамид-Амоняк“ ЦУ 10.02.2022г.
ЕСО/2022/013 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Зайчино" ЦУ 10.02.2022г.
МЕР-СФО/2022/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти към МЕПР Кюстендил МЕР София област 09.02.2022г.
МЕР-ПД/2022/003 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Северни Родопи” МЕР Пловдив 04.02.2022г. 01379-2019-0260
МЕР-ВН/2022/002 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тервел” МЕР Варна 04.02.2022г.
МЕР-СФО/2022/004 Извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в п/ст Бабино за възлагане на проект за изграждане на противопожарен резервоар с минимален обем 54 куб. м. МЕР София област 27.01.2022г.
ЕСО/2022/009 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Кресна“ 110/20 кV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 25.01.2022г.
МЕР-БС/2022/001 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Лозово МЕР Бургас 25.01.2022г.
ЕСО/2022/010 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Грудово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 25.01.2022г.
МЕР-ХС/2021/058 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 29.12.2021г.
МЕР-ХС/2021/056 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 29.12.2021г.
МЕР-ХС/2021/057 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 29.12.2021г.
ЦУ/2021/118 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Вълчедръм“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 20.12.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-СФО/2021/035 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 29.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/023 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Трявна МЕР Г.Оряховица 24.11.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/031 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Сливен-градска“ МЕР Стара Загора 23.11.2021г.
МЕР-БЛ/2021/009 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Орбел МЕР Благоевград 23.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/052 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/053 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/051 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/051 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Ростов“ МЕР Плевен 15.11.2021г.
МЕР-ПД/2021/044 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Ерма река” МЕР Пловдив 10.11.2021г.
МЕР-ПД/2021/049 „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст. № 90 до ст. № 261 на ВЛ 400 kV Вежен” МЕР Пловдив 02.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/019 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Боаза в участък от стълб №14 до стълб №61 МЕР Г.Оряховица 01.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV Кайлъка в участък от стълб №158 до стълб №264 МЕР Г.Оряховица 01.11.2021г.
МЕР-ШН/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Юбилейна“ МЕР Шумен 29.10.2021г.
МЕР-ВН/2021/031 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тервел“ МЕР Варна 29.10.2021г.
МЕР-ГО/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 28.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/047 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Северни родопи МЕР Пловдив 25.10.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-СФО/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в МЕР София област МЕР София област 25.10.2021г.
МЕР-СФО/2021/029 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст „Брезник“ МЕР София област 19.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/048 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Широка поляна МЕР Пловдив 19.10.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-ШН/2021/011 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Каспичан“ МЕР Шумен 18.10.2021г.
МЕР-СФО/2021/028 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 15.10.2021г.
ЦУ/2021/097 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Търговище 2“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 14.10.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-СФО/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в МЕПР Кюстендил МЕР София област 13.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110kV “Гурко” МЕР Стара Загора 06.10.2021г.
МЕР-ХС/2021/032 Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Арпезос МЕР Хасково 06.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/019 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Столетов“ в участъка от стълб №1 до стълб №56 МЕР Стара Загора 06.10.2021г.
МЕР-БС/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Лозово МЕР Бургас 04.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/046 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Карлово 2 МЕР Пловдив 04.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/045 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Раковски МЕР Пловдив 04.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/025 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Чирпан" МЕР Стара Загора 30.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/024 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Нова Загора" МЕР Стара Загора 30.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/023 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст “Хидравлика” МЕР Стара Загора 29.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Сливен градска“ МЕР Стара Загора 28.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Комуна“ МЕР Стара Загора 28.09.2021г.
МЕР-БС/2021/034 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Босна МЕР Бургас 28.09.2021г.
МЕР-СФГ/2021/039 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано – решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Тинтява МЕР София град 23.09.2021г.
МЕР-СФО/2021/022 Подмяна на м.з.в. и заземители на ВЛ 400 kV Мургаш МЕР София област 15.09.2021г.
МЕР-ПД/2021/036 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Конски дол” МЕР Пловдив 10.09.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/043 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Ростов“ МЕР Плевен 10.09.2021г.
ЦУ/2021/093 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Вълчи дол“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 07.09.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-ХС/2021/043 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/044 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Гледка МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/039 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Доброволец МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/042 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-БС/2021/031 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Младежко" МЕР Бургас 31.08.2021г.
МЕР-СФО/2021/024 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 31.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/025 Ремонт покрив на складови помещения в п/ст "Варна 750" МЕР Варна 27.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/037 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Рудозем МЕР Пловдив 27.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/046 Ремонт сграда п/ст Сторгозия МЕР Плевен 26.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/045 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално– охранителна система и периметрова охрана в п/ст Койнаре“ МЕР Плевен 25.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/044 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст Троян 1“ МЕР Плевен 25.08.2021г.
МЕР-БС/2021/026 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тополовград“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Приморско“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/028 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Славейков“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/029 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Мандра“ МЕР Бургас 19.08.2021г.

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 34