Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
УМЕР/2022/4 Ремонт заземители на СРС на ВЛ 110 kV „Ормана“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
УМЕР/2022/2 Ремонт на заземители на СРС на ВЛ 110 kV „Биково-Каравелово“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
УМЕР/2022/3 Ремонт заземители на СРС на ВЛ 110 kV „Мараш“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
УМЕР/2022/5 Ремонт заземители на СРС на ВЛ 400 kV „Зорница“ МЕР Бургас 10.08.2022г.
ЕСО/2022/104 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Сливен Индустрия“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 09.08.2022г.
ЕСО/2022/100 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Строево“ ЦУ 02.08.2022г.
ЕСО/2022/096 Реконструкция на ВЛ 110 кV „Житница" ЦУ 27.07.2022г.
МЕР-ПД/2022/016 Аварийно възстановяване на OPGW на ВЛ 110 кV Чая ст 28-ст 36 и ст. 36-ст 47 МЕР Пловдив 13.07.2022г. 01379-2018-0209
ЕСО/2022/084 Реконструкция на ВЛ 110 кV „Орляк“ ЦУ 11.07.2022г.
ЕСО/2022/088 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Варовик" ЦУ 08.07.2022г. 01379-2018-0209
ЕСО/2022/089 Монтаж на OPGW нa ВЛ 110 kV "Гита" ЦУ 08.07.2022г.
ЕСО/2022/083 Реконструкция на ВЛ 110 кV Емона ЦУ 08.07.2022г.
ЕСО/2022/094 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV „Кулата“ ЦУ 08.07.2022г. 01379-2018-0209
ЕСО/2022/090 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Мурла" ЦУ 08.07.2022г.
МЕР-ПЛ/2022/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и периметрова охрана п/ст „Никопол“ МЕР Плевен 05.07.2022г.
ЕСО/2022/091 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“ ЦУ 01.07.2022г.
ЕСО/2022/082 Реконструкция на ветрилото на ВЛ 110 кV пред п/ст Кресна ЦУ 28.06.2022г.
ЕСО/2022/073 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Брезник“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 16.06.2022г.
ЕСО/2022/058 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Житница” от п/ст „Девня 1” до стълб № 10 на ВЛ 110 кV „Сигнал” ЦУ 16.05.2022г.
МЕР-ХС/2022/015 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 13.05.2022г.
МЕР-БЛ/2022/019 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване п/ст ЗПИ МЕР Благоевград 09.05.2022г.
ЕСО/2022/050 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Дулово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 27.04.2022г.
ЕСО/2022/054 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Емона” от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“. ЦУ 27.04.2022г.
ЕСО/2022/041 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Емка“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.04.2022г.
МЕР-ВН/2022/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Добрич“ МЕР Варна 20.04.2022г.
МЕР-МН/2022/014 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Белоградчик МЕР Монтана 20.04.2022г.
МЕР-МН/2022/013 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Кула МЕР Монтана 20.04.2022г.
ЕСО/2022/042 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст Стралджа 110/20kV , реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 08.04.2022г. 01319/2018/0201
МЕР-ПЛ/2022/013 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Долни Дъбник МЕР Плевен 06.04.2022г.
МЕР-МН/2022/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Мездра МЕР Монтана 30.03.2022г.
МЕР-МН/2022/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Букьовци МЕР Монтана 30.03.2022г.
МЕР-ПЛ/2022/007 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Бета МЕР Плевен 29.03.2022г.
МЕР-СФО/2022/006 Конструктивно обследване на п/ст Костинброд МЕР София област 28.03.2022г.
ЕСО/2022/038 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Житница” от п/ст „Девня 1“ до стълб № 10 на ВЛ 110 кV „Сигнал“ ЦУ 25.03.2022г.
МЕР-ПД/2022/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Ерма река МЕР Пловдив 25.03.2022г. 01379-2019-0260
МЕР-СТЗ/2022/006 Конструктивно обследване на стомано-решетъчни конструкции в ОРУ 400 kV в п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3” МЕР Стара Загора 23.03.2022г.
ЕСО/2022/037 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV ”Орляк” от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Вълчи дол“ ЦУ 18.03.2022г.
ЕСО/2022/032 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Кресна“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 17.03.2022г.
ЕСО/2022/033 „Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Гълъбово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV“ ЦУ 15.03.2022г.
МЕР-СФО/2022/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти към МЕР София област МЕР София област 10.03.2022г.
МЕР-ПД/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Пазарджик МЕР Пловдив 04.03.2022г. 01379-2019-0260
МЕР-ГО/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Трявна МЕР Г.Оряховица 24.02.2022г.
МЕР-ГО/2022/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 23.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/006 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-ХС/2022/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 22.02.2022г.
МЕР-СФО/2022/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на МЕР София област (За п/ст, които ще имат изграден САУП през 2022 г.) МЕР София област 18.02.2022г.
МЕР-БЛ/2022/003 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 kV Пирин МЕР Благоевград 15.02.2022г.
ЕСО/2022/020 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Завой“ ЦУ 14.02.2022г.
ЕСО/2022/014 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Карбамид-Амоняк“ ЦУ 10.02.2022г.
ЕСО/2022/015 „Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Морава“ ЦУ 10.02.2022г.
ЕСО/2022/013 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Зайчино" ЦУ 10.02.2022г.
ЕСО/2022/012 „Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Дунав“ ЦУ 10.02.2022г.
МЕР-СФО/2022/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти към МЕПР Кюстендил МЕР София област 09.02.2022г.
МЕР-ВН/2022/002 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тервел” МЕР Варна 04.02.2022г.
МЕР-ПД/2022/003 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Северни Родопи” МЕР Пловдив 04.02.2022г. 01379-2019-0260
МЕР-СФО/2022/004 Извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в п/ст Бабино за възлагане на проект за изграждане на противопожарен резервоар с минимален обем 54 куб. м. МЕР София област 27.01.2022г.
МЕР-БС/2022/001 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Лозово МЕР Бургас 25.01.2022г.
ЕСО/2022/009 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Кресна“ 110/20 кV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 25.01.2022г.
ЕСО/2022/010 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Грудово“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 25.01.2022г.
МЕР-ХС/2021/057 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 29.12.2021г.
МЕР-ХС/2021/056 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 29.12.2021г.
МЕР-ХС/2021/058 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 29.12.2021г.
ЦУ/2021/118 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Вълчедръм“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 20.12.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-СФО/2021/035 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 29.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/023 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Трявна МЕР Г.Оряховица 24.11.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/031 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Сливен-градска“ МЕР Стара Загора 23.11.2021г.
МЕР-БЛ/2021/009 Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Орбел МЕР Благоевград 23.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/053 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/051 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Арпезос МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ХС/2021/052 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 19.11.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/051 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Ростов“ МЕР Плевен 15.11.2021г.
МЕР-ПД/2021/044 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Ерма река” МЕР Пловдив 10.11.2021г.
МЕР-ПД/2021/049 „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст. № 90 до ст. № 261 на ВЛ 400 kV Вежен” МЕР Пловдив 02.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/019 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Боаза в участък от стълб №14 до стълб №61 МЕР Г.Оряховица 01.11.2021г.
МЕР-ГО/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV Кайлъка в участък от стълб №158 до стълб №264 МЕР Г.Оряховица 01.11.2021г.
МЕР-ВН/2021/031 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тервел“ МЕР Варна 29.10.2021г.
МЕР-ШН/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Юбилейна“ МЕР Шумен 29.10.2021г.
МЕР-ГО/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 28.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/047 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Северни родопи МЕР Пловдив 25.10.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-СФО/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в МЕР София област МЕР София област 25.10.2021г.
МЕР-СФО/2021/029 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на п/ст „Брезник“ МЕР София област 19.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/048 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Широка поляна МЕР Пловдив 19.10.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-ШН/2021/011 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Каспичан“ МЕР Шумен 18.10.2021г.
МЕР-СФО/2021/028 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 15.10.2021г.
ЦУ/2021/097 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Търговище 2“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 14.10.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-СФО/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в МЕПР Кюстендил МЕР София област 13.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/019 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Столетов“ в участъка от стълб №1 до стълб №56 МЕР Стара Загора 06.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110kV “Гурко” МЕР Стара Загора 06.10.2021г.
МЕР-ХС/2021/032 Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Арпезос МЕР Хасково 06.10.2021г.
МЕР-БС/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Лозово МЕР Бургас 04.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/046 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Карлово 2 МЕР Пловдив 04.10.2021г.
МЕР-ПД/2021/045 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Раковски МЕР Пловдив 04.10.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/024 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Нова Загора" МЕР Стара Загора 30.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/025 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Чирпан" МЕР Стара Загора 30.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/023 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст “Хидравлика” МЕР Стара Загора 29.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Комуна“ МЕР Стара Загора 28.09.2021г.
МЕР-БС/2021/034 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Босна МЕР Бургас 28.09.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Сливен градска“ МЕР Стара Загора 28.09.2021г.
МЕР-СФГ/2021/039 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано – решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV Тинтява МЕР София град 23.09.2021г.
МЕР-СФО/2021/022 Подмяна на м.з.в. и заземители на ВЛ 400 kV Мургаш МЕР София област 15.09.2021г.

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 34