Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
МЕР-СФО/2021/022 Подмяна на м.з.в. и заземители на ВЛ 400 kV Мургаш МЕР София област 15.09.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/043 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Ростов“ МЕР Плевен 10.09.2021г.
МЕР-ПД/2021/036 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Конски дол” МЕР Пловдив 10.09.2021г.
ЦУ/2021/093 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Вълчи дол“ 110/20kV, реконструкция на ОРУ 110kV ЦУ 07.09.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-ХС/2021/044 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Гледка МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/043 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/042 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-ХС/2021/039 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Доброволец МЕР Хасково 01.09.2021г.
МЕР-БС/2021/031 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Младежко" МЕР Бургас 31.08.2021г.
МЕР-СФО/2021/024 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 31.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/037 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Рудозем МЕР Пловдив 27.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/025 Ремонт покрив на складови помещения в п/ст "Варна 750" МЕР Варна 27.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/046 Ремонт сграда п/ст Сторгозия МЕР Плевен 26.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/045 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално– охранителна система и периметрова охрана в п/ст Койнаре“ МЕР Плевен 25.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/044 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст Троян 1“ МЕР Плевен 25.08.2021г.
МЕР-БС/2021/028 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Славейков“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/026 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тополовград“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Приморско“ МЕР Бургас 23.08.2021г.
МЕР-БС/2021/029 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Мандра“ МЕР Бургас 19.08.2021г.
МЕР-СФО/2021/023 ,,Ремонт на покриви и помещения в п/ст София Запад 400/110/31,5/20 кV“ МЕР София област 18.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/023 Ремонт водопровод за пожарогасене на кабелен подвал в п/ст "ТЕЦ Варна" МЕР Варна 18.08.2021г.
МЕР-РС/2021/011 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Кулата“ от ст.№1 до ст.№166 МЕР Русе 16.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст "Дългопол" МЕР Варна 13.08.2021г.
МЕР-МН/2021/017 Подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV Чирен-Вършец от ст.№146 до ст.№201 МЕР Монтана 13.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/024 Саниране и подмяна дограма сграда, ремонт покрив и ограда п/ст ТЕЦ Пловдив МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/025 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст.№ 1 до ст.№ 41 на ВЛ 400 kV Крива река МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/027 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст. № 3 до ст. № 57 на ВЛ 110 kV Перелик МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/026 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст.№ 90 до ст.№ 261 на ВЛ 400 kV Вежен МЕР Пловдив 11.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/034 Саниране на командно-административна сграда и сграда на ЗРУ п/ст „Гулянци" МЕР Плевен 11.08.2021г.
МЕР-БС/2021/022 Ремонт ограда в п/ст "Малко Търново" МЕР Бургас 11.08.2021г.
МЕР-ШН/2021/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Каолиново“ МЕР Шумен 11.08.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/030 Ремонт покрив и фасада сграда гараж п/ст Сторгозия МЕР Плевен 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/038 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Пясъчево-Малево МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/037 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV Крумовица МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Свиленград МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/036 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Бенковски МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/035 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Димитровград МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-ХС/2021/034 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Харманли МЕР Хасково 09.08.2021г.
МЕР-СФО/2021/019 Възстановяване заземители на СРС на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 06.08.2021г.
ЦУ/2021/085 Консултански услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 22-23 на ВЛ 110 kV "Ровно" ЦУ 04.08.2021г.
МЕР-ВН/2021/019 Ремонт покрив сграда ТДУ Изток МЕР Варна 02.08.2021г.
МЕР-ПД/2021/023 Ремонт покрив сграда п/ст Пловдив 400 МЕР Пловдив 29.07.2021г.
МЕР-ГО/2021/013 Подмяна на масички и фундаменти за МП, разединители и измервателни трансформатори в п/ст Свищов МЕР Г.Оряховица 22.07.2021г.
МЕР-ГО/2021/014 Направа кльон на външна ограда и ремонт транспортни врати в п/ст П. Тръмбеш МЕР Г.Оряховица 22.07.2021г.
ЦУ/2021/078 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Пауталия“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.07.2021г.
ЦУ/2021/081 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Ален Мак“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.07.2021г.
ЦУ/2021/080 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Велинград“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 21.07.2021г.
МЕР-МН/2021/019 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Враца 2 МЕР Монтана 20.07.2021г.
МЕР-ШН/2021/017 Ремонт ограда и изграждане фундамент за монтаж дъгогасителен реактор в п/ст „Шумен 1“ МЕР Шумен 19.07.2021г.
МЕР-БС/2021/020 Изграждане на фундаменти за 2 броя МП 110 кV в п/ст "Мандра" МЕР Бургас 16.07.2021г.
МЕР-СФО/2021/018 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ на МЕР София област МЕР София област 16.07.2021г.
МЕР-ВН/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Лазур“ МЕР Варна 15.07.2021г.
МЕР-РС/2021/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Разград МЕР Русе 14.07.2021г.
МЕР-БС/2021/019 Ремонт ограда на п/ст "Василико" МЕР Бургас 14.07.2021г.
МЕР-СФГ/2021/029 Боядисване на СТ, портал и конструкция на разединител п/ст Военна рампа и боядисване на СТ-ри п/ст Бухово МЕР София град 12.07.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/013 Ремонт сграда ел. лаборатория и централен склад, МЕР Стара Загора МЕР Стара Загора 12.07.2021г.
МЕР-БС/2021/023 Възстановяване на антикорозионно покритие на портали и съоръжения ОРУ 220 кV в п/ст "Карнобат" МЕР Бургас 09.07.2021г.
МЕР-ВН/2021/017 Ремонт фундаменти ВЛ 110 kV Брястово МЕР Варна 08.07.2021г.
МЕР-ПД/2021/021 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Северни Родопи МЕР Пловдив 01.07.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-ПД/2021/020 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Конски дол МЕР Пловдив 30.06.2021г. 01379-2019-0260
МЕР-БС/2021/015 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV "Пирит" МЕР Бургас 29.06.2021г.
ЦУ/2021/070 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Ловеч“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
ЦУ/2021/073 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Зелин“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
ЦУ/2021/072 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Хисар“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
ЦУ/2021/071 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Попинци“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
ЦУ/2021/074 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: п/ст „Луковит“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110 kV ЦУ 28.06.2021г.
МЕР-БС/2021/016 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Стралджа“ МЕР Бургас 25.06.2021г.
МЕР-ВН/2021/016 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Фаворит“ МЕР Варна 25.06.2021г.
ЦУ/2021/064 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV „Поточница ЦУ 23.06.2021г.
МЕР-ПД/2021/014 Изграждане канализация п/ст Септемврийци МЕР Пловдив 17.06.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/026 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст Троян 1 МЕР Плевен 17.06.2021г.
МЕР-ШН/2021/014 Ремонт ограда в п/ст „Търговище 1“ МЕР Шумен 16.06.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/010 Извършване на инженерно - геоложки и хидроложки проучвания на п/ст „Гълъбово“ МЕР Стара Загора 16.06.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/022 Ремонт на ограда в п/ст Долни Дъбник МЕР Плевен 15.06.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст Койнаре МЕР Плевен 15.06.2021г.
МЕР-ВН/2021/013 Ремонт фундаменти и заземителите ВЛ 110 кV „Долина“ МЕР Варна 15.06.2021г.
МЕР-СФГ/2021/007 Ремонт ограда в п/ст Хаджи Димитър МЕР София град 14.06.2021г.
МЕР-ВН/2021/015 Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на обект ВЛ 110 kV от п/ст „Варна Север“ до п/ст „Каварна“ МЕР Варна 11.06.2021г.
МЕР-ШН/2021/013 Ремонт ограда и изграждане фундамент за монтаж дъгогасителен реактор в п/ст „Шумен 1“ МЕР Шумен 11.06.2021г.
МЕР-ПД/2021/022 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Първомай МЕР Пловдив 10.06.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/021 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV "Ростов" МЕР Плевен 08.06.2021г.
МЕР-ХС/2021/028 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Гледка МЕР Хасково 07.06.2021г.
МЕР-ХС/2021/027 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 07.06.2021г.
МЕР-ХС/2021/025 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст ОРУ ТЕЦ Марица 3 МЕР Хасково 07.06.2021г.
МЕР-ХС/2021/026 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 07.06.2021г.
МЕР-БС/2021/018 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Босна“ МЕР Бургас 04.06.2021г.
МЕР-БС/2021/017 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Грудово“ МЕР Бургас 04.06.2021г.
ЦУ/2021/063 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Алада" ЦУ 02.06.2021г.
ЦУ/2021/062 „РЕМОНТ НА КОМАНДНА И РЕЛЕЙНА ЗАЛИ В ПОДСТАНЦИЯ „ПЛОВДИВ“ 400/220/110/31,5 KV” ЦУ 02.06.2021г.
МЕР-ПД/2021/019 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Рудозем МЕР Пловдив 02.06.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/018 Ремонт на ограда в п/ст Кнежа МЕР Плевен 02.06.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/023 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Троян 2“ МЕР Плевен 02.06.2021г.
МЕР-ПД/2021/016 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Широка поляна МЕР Пловдив 31.05.2021г. 01379-2019-0260
ЦУ/2021/052 Частично изместване на ВЛ 110 kV „Металургия-Негован“ ЦУ 31.05.2021г.
МЕР-СФО/2021/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в МЕПР Перник и МЕПР Кюстендил МЕР София област 31.05.2021г.
ЦУ/2021/058 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV "Върбица" ЦУ 31.05.2021г.
ЦУ/2021/051 Нова ВЛ 110 kV от п/ст „Курило“ до п/ст „Металургична“ ЦУ 31.05.2021г.
МЕР- ХС/2021/021 Ремонт фундаменти на Силов трансформатор № 2 в п/ст "Ивайловград" МЕР Хасково 31.05.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/017 Ремонт на ограда в п/ст Бета МЕР Плевен 26.05.2021г.
МЕР-БС/2021/013 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Мандра“ МЕР Бургас 25.05.2021г.
ЦУ/2021/057 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Укрепване на стълб № 13 на ВЛ 110 kV "Сечен камък" ЦУ 25.05.2021г.

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 33