Профил на купувача
Търси
Друга информация Квалификационни Системи
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Номер Предмет на обществената поръчка Място за провеждане на ОП Дата на публикуване АОП номер
МЕР-ПЛ/2021/011 Изграждане на видеонаблюдение. СОТ. периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Койнаре МЕР Плевен 07.04.2021г.
МЕР-ПД/2021/009 Ремонт полета 110 kV и изграждане на САУП в п/ст Първомай МЕР Пловдив 07.04.2021г.
МЕР-БС/2021/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Грудово“ МЕР Бургас 05.04.2021г.
МЕР-ПД/2021/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Борисовград МЕР Пловдив 31.03.2021г.
МЕР-БС/2021/002 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Босна“ МЕР Бургас 31.03.2021г.
МЕР-ПЛ/2021/010 Изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване п/ст Троян 1 МЕР Плевен 30.03.2021г.
МЕР-МН/2021/014 Ремонт полета Ср.Н п/ст Видин 1 МЕР Монтана 29.03.2021г.
МЕР-ПД/2021/006 Ремонт полета ПБ Тр1 и Тр2 п/ст Пясъчник МЕР Пловдив 29.03.2021г.
МЕР-МН/2021/013 Ремонт полета 20 kV в п/ст Бяла Слатина МЕР Монтана 26.03.2021г.
МЕР-МН/2021/012 Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Гъмзово МЕР Монтана 25.03.2021г.
МЕР-ПД/2021/005 Ремонт полета 110 kV и изграждане на САУП в п/ст Белово МЕР Пловдив 24.03.2021г.
ЦУ/2021/027 Изграждане на полета за ВЛ 110 кV в п/ст "Каварна" 110/20 кV ЦУ 23.03.2021г. 01379-2018-0229
МЕР-СФГ/2021/009 Ремонт ограда в п/ст Красно село МЕР София град 23.03.2021г.
ЦУ/2021/024 "Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Мухово" ЦУ 22.03.2021г.
МЕР-СФГ/2021/006 Ремонт ограда в п/ст Димитър Димитров МЕР София град 18.03.2021г.
МЕР-ГО/2021/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Трявна МЕР Г.Оряховица 18.03.2021г.
МЕР-ГО/2021/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Емка МЕР Г.Оряховица 18.03.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/006 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Казанлък МЕР Стара Загора 11.03.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Котел МЕР Стара Загора 11.03.2021г.
МЕР-ШН-2021/005 Ремонт ограда в п/ст „Юбилейна“ МЕР Шумен 11.03.2021г.
МЕР-ШН/2021/004 Ремонт ограда в п/ст „Шумен Център“ МЕР Шумен 11.03.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Сахране МЕР Стара Загора 10.03.2021г.
МЕР-ХС/2021/006 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст ТЕЦ Марица 3, Димитровград МЕР Хасково 09.03.2021г.
МЕР-ВН/2021/002 Реконструкция - подмяна командно-релейни и командни шкафове в п/ст „Фаворит“ МЕР Варна 08.03.2021г.
ЦУ/2021/021 Реконструкция на ВЛ 110 kV "Ахелой" ЦУ 08.03.2021г.
МЕР-БЛ/2021/008 Ретрофит на КРУ „Ролман“ и КРУ „Кенар“ в п/ст ЗПИ МЕР Благоевград 08.03.2021г.
МЕР-ПД/2021/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Чернозем МЕР Пловдив 04.03.2021г.
МЕР-ХС/2021/008 Ремонт на ограда в п/ст Любимец МЕР Хасково 02.03.2021г.
МЕР-ШН/2021/002 Ретрофит КРУ 20 kV в п/ст „Юбилейна“ МЕР Шумен 02.03.2021г.
МЕР-ХС/2021/009 Ремонт покрив КАС, саниране и вътрешен ремонт на сгради в п/ст Крумовград МЕР Хасково 02.03.2021г.
МЕР-СФО/2021/005 Възстановяване габарит на ВЛ 400 kV Мусала МЕР София област 02.03.2021г. 01379-2018-0209
ЦУ/2021/017 „Монтаж на OPGW на ВЛ 400 кV „Средногорие“ ЦУ 01.03.2021г.
ЦУ/2021/016 Нова двойна ВЛ 110 kV за присъединяване на п/ст "Обзор" към ВЛ 110 kV "Емона" ЦУ 01.03.2021г.
ЦУ/2021/018 Монтаж на OPGW на ВЛ 110kV „Секвоя" ЦУ 26.02.2021г.
МЕР-ХС/2021/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Момчилград МЕР Хасково 25.02.2021г.
МЕР-ШН/2021/003 Овладяване габарит по ВЛ 110 kV „Благово“ МЕР Шумен 23.02.2021г.
МЕР-СФО/2021/004 Замонолитване на ст. № 89 на ВЛ 400 kV Мургаш МЕР София област 23.02.2021г. 01379-2018-0209
МЕР-ВН/2021/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Лазур " МЕР Варна 22.02.2021г.
МЕР-ХС/2021/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Крумовград МЕР Хасково 18.02.2021г.
ЦУ/2021/005 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Армира“ ЦУ 18.02.2021г.
МЕР-СФО/2021/002 Ремонтни дейности в обекти на МЕР София област МЕР София област 17.02.2021г.
МЕР-МН/2021/008 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Видин 2 МЕР Монтана 17.02.2021г.
МЕР-СФО/2021/003 Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст Зелин МЕР София област 16.02.2021г.
МЕР-ХС/2021/003 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Гледка МЕР Хасково 16.02.2021г.
ЦУ/2021/009 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ОРУ 31,5 kV в п/ст „Марица Изток“ ЦУ 16.02.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-МН/2021/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Видин 1 МЕР Монтана 15.02.2021г.
МЕР-МН/2021/005 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Козлодуй МЕР Монтана 11.02.2021г.
ЦУ/2021/012 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 кV "Алмус" от п/ст "Брусарци" до п/ст "Лом" ЦУ 11.02.2021г. 01379-2018-0201
МЕР-МН/2021/006 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Брусарци МЕР Монтана 10.02.2021г.
МЕР-МН/2021/001 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Враца 2 МЕР Монтана 10.02.2021г.
МЕР-МН/2021/009 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Мартиново МЕР Монтана 09.02.2021г.
МЕР-БЛ/2021/002 Подмяна на МЗВ на ВЛ 110kV “Беласица“ в участъка от п/ст “Петрич“ до ст.№64 МЕР Благоевград 09.02.2021г. 01379-2018-0209
МЕР-МН/2021/010 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Бяла Слатина МЕР Монтана 05.02.2021г.
МЕР-МН/2021/004 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Лом МЕР Монтана 04.02.2021г.
МЕР-ВН/2021/001 Ремонт заземители и възстановяване антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове ВЛ 110 kV "Боряна" МЕР Варна 02.02.2021г.
МЕР-ХС/2021/007 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Славяни МЕР Хасково 01.02.2021г.
ЦУ/2020/120 Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110kV "Крумовица" ЦУ 01.02.2021г.
ЦУ/2021/003 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Изграждане на командно- технологична сграда в п/ст ТЕЦ Пловдив 110/20кV ЦУ 28.01.2021г.
ЦУ/2020/121 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Струпец" ЦУ 27.01.2021г.
МЕР-СТЗ/2021/001 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Гълъбово МЕР Стара Загора 25.01.2021г.
ЦУ/2020/122 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Батмиш" ЦУ 19.01.2021г.
ЦУ/2021/001 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: Реконструкция на ВЛ 110 кV "Димитър Ганев" ЦУ 13.01.2021г.
МЕР-ВН/2020/058 Подмяна КРШ и КШ, ремонт кабелни канали и командна зала в п/ст „Лазур“ МЕР Варна 30.12.2020г.
МЕР-РС/2020/029 Ремонт сгради ЗРУ, КАБ и ограда п/ст "Две могили" МЕР Русе 30.12.2020г.
МЕР-СФО/2020/058 „Строителни дейности за изграждане на ново поле 110 kV п/ст Столник МЕР София област 29.12.2020г.
МЕР-ШН/2020/032 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Омуртаг“ МЕР Шумен 29.12.2020г.
МЕР-ШН/2020/033 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Попово“ МЕР Шумен 29.12.2020г.
МЕР-ПД/2020/052 Възстановяване на антикорозионно покритие на съоръжения, масички и огради в ОРУ 110 kV, ремонт покрив на КС и ЗРУ 20 kV, изграждане на фундаменти за ПБ в ОРУ на п/ст Северни Родопи МЕР Пловдив 23.12.2020г.
ЦУ/2020/118 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Боровци“ ЦУ 22.12.2020г.
МЕР-РС/2020/028 Ремонт на фундамент и котлован на Трансформатор №1 110/20 kV п/ст "Тутракан“ МЕР Русе 22.12.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/046 „Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора“ МЕР Стара Загора 22.12.2020г.
МЕР-ХС/2020/045 Почистване просеки на електропроводи 110 kV, поддържано от ЕСО ЕАД, МЕПР Кърджали МЕР Хасково 22.12.2020г.
МЕР-ВН/2020/057 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Дългопол МЕР Варна 21.12.2020г.
ЦУ/2020/117 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV "Ябълка" ЦУ 21.12.2020г.
МЕР-ВН/2020/056 „Ремонт ограда и сграда работилница п/ст „Добруджа“ МЕР Варна 18.12.2020г.
МЕР-СФО/2020/057 Доставка на лицев панел, монтажна плоча и електромерен шкаф за п/ст Столник МЕР София област 18.12.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/073 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Троян 2“ МЕР Плевен 17.12.2020г.
МЕР-ГО/2020/052 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Елена МЕР Г.Оряховица 16.12.2020г.
МЕР-ГО/2020/053 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Горна Оряховица - Изток МЕР Г.Оряховица 16.12.2020г.
МЕР-МН/2020/046 Доставка на командни шкафове и педкилийни шкафове за п/ст Орешец и п/ст Видин 1 МЕР Монтана 16.12.2020г.
МЕР-ГО/2020/051 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Стражица МЕР Г.Оряховица 16.12.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/042 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана: Обособена позиция №1: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст АТЗ, Обособена позиция №2: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Казанлък, Обособена позиция №3: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Котел“, Обособена позиция №4: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Речица, Обособена позиция №5: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Дъбово, Обособена позиция №6: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Сахране, Обособена позиция №7: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Севтополис МЕР Стара Загора 15.12.2020г.
МЕР-БС/2020/021 Ремонт полета Ср.Н. в п/ст "Кабиле" МЕР Бургас 15.12.2020г.
МЕР-РС/2020/026 Ремонт ограда п/ст Исперих МЕР Русе 15.12.2020г.
МЕР-РС/2020/027 Ремонт ограда п/ст Бабово МЕР Русе 11.12.2020г.
МЕР-РС/2020/025 Ремонт и саниране на ЗРУ 20 kV и КАС п/ст Исперих МЕР Русе 11.12.2020г.
МЕР-МН/2020/045 Ремонт на фундаменти за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст Видин 1 МЕР Монтана 10.12.2020г.
ЦУ/2020/114 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Върба“ ЦУ 10.12.2020г.
МЕР-МН/2020/047 Ремонт на фундаменти за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 в п/ст Козлодуй и п/ст Бяла Слатина МЕР Монтана 10.12.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/072 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 220 кV „Ростов МЕР Плевен 09.12.2020г.
МЕР-СТЗ/2020/045 Доставка на командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени нужди прав, променлив ток и централна сигнализация за п/ст „Гълъбово“ МЕР Стара Загора 08.12.2020г.
МЕР-ПЛ/2020/071 Доставка на командни шкафове, релейни табла и табла СН за МЕР Плевен МЕР Плевен 07.12.2020г.
МЕР-МН/2020/038 “Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Враца” с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Почистване просека на електропровод ВЛ 400 kV Мургаш, ВЛ 400кV Пионер-Четник, ВЛ 400 кV Искър, ВЛ 400 кV Петрохан, ВЛ 400кV Чирен-Вършец, Обособена позиция №2: „Почистване просека на електропровод ВЛ 220 кV Борован, ВЛ 220 кV Бреница, ВЛ 220 кV Заря, ВЛ 220 кV Хайредин”,Обособена позиция №3: „Почистване просека на електропровод ВЛ 110кV Роман-Косматица, ВЛ 110кV Пролом-Лакатник, ВЛ 110 кV Кармен, ВЛ 110 кV Калцит, ВЛ 110 кV Дунав“ Обособена позиция №4: „Почистване просека на електропровод ВЛ 110 кV Амоняк-Карбамид, ВЛ 110 кV Мил.камък-Леденика МЕР Монтана 04.12.2020г.
МЕР-МН/2020/041 Укрепване сграда на ЗРУ 20 kV в п/ст Лом МЕР Монтана 04.12.2020г.
МЕР-МН/2020/025 Подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV Чирен-Вършец от ст.№201 до ст.№259 МЕР Монтана 04.12.2020г.
МЕР-МН/2020/042 Укрепване сграда на ЗРУ 20 kV в п/ст Орешец МЕР Монтана 03.12.2020г.
ЦУ/2020/102 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОРУ 110 kV (стара част) в П/СТ „ПЛОВДИВ“ 400/220/110/31,5 kV” ЦУ 01.12.2020г.
ЦУ/2020/101 „РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРУ 110 НА П/СТ „ДЕВНЯ 1“ 110/20kV” ЦУ 01.12.2020г.
МЕР-МН/2020/039 „Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Монтана” с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: "Почистване просека на електропровод ВЛ 400кV Петрохан", Обособена позиция №2: "Почистване просека на електропровод ВЛ 400кV Чирен-Вършец ВЛ 220кV Заря, ВЛ 220кV Хайредин", Обособена позиция №3: "Почистване просека на електропровод ВЛ 110кV Боровци, ВЛ 110кV Ком, ВЛ 110кV Мок", Обособена позиция №4: "Почистване просека на електропровод ВЛ 110кV Цибър, ВЛ 110кV Бучка, ВЛ 110кV Златия – Огоста, ВЛ 110кV Карбамид-Амоняк, ВЛ 110кV Нипел, ВЛ 110кV Кутловица" МЕР Монтана 26.11.2020г.
МЕР-ПД/2020/031 Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от № 1 до № 42 на ВЛ 400 kV Алабак МЕР Пловдив 26.11.2020г. 01379-2017-0012
МЕР-ШН/2020/031 Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Каолиново“ МЕР Шумен 25.11.2020г.

Страница 1 Страница 2   •••   Страница 32