Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение откриване.pdf 20.05.2019 г.
Обявление   Обявление АОП.pdf 20.05.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 21.05.2019 г.
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 21.05.2019 г.
Документация за участие   espd-request.zip 21.05.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци АП.doc 21.05.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол №1.pdf 05.07.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения26-07-2019г. 09:30ч. ЦУ на ЕСО ЕАД, гр. София 1618, бул."Цар Борис III" №201, партер - заседателна зала "Обществени поръчки" 22.07.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 14.08.2019 г.
Решения   Решение класиране.pdf 14.08.2019 г.
Договор с приложения   stamp_0098 MER Dogovor.pdf 30.09.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 30.09.2019 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение.pdf 18.05.2020 г.
Обявление   Обявление за изменение на поръчка.pdf 18.05.2020 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение 2.pdf 02.11.2020 г.
Обявление   Обявление за изменение на поръчка 2.pdf 02.11.2020 г.
Обявление   Допълнително споразумение 3.pdf 16.07.2021 г.
Обявление   Обявление за изменение 3.pdf 16.07.2021 г.