Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА.pdf 26.08.2016 г.
Образци към документация за участие   ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ремонт ел.двигатели.doc 26.08.2016 г.
Обява за събиране на оферти   ОБЯВА.pdf 26.08.2016 г.
Съобщение   ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОК ОФЕРТИ.pdf 10.09.2016 г.
СъобщениеУдължаване срок за подаване на оферти 10.09.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   ПРОТОКОЛ.pdf 06.10.2016 г.
Договор с приложения   ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР.pdf 27.10.2016 г.
Договор с приложения   ДОГОВОР.pdf 27.10.2016 г.