Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 29.07.2017 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 29.07.2017 г.
Решения   Решение.pdf 31.07.2017 г.
Обявление   Обявление.pdf 31.07.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 12.09.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол __.pdf 12.10.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол _.pdf 12.10.2017 г.
Решения   Решение за включване в КС __.pdf 12.10.2017 г.
Решения   Решение за включване в КС_.pdf 12.10.2017 г.
Решения   Решение за включване в КС.pdf 12.10.2017 г.
Документация за участие   espd-request.zip 13.04.2018 г.
Съобщение   Съобщение.pdf 13.04.2018 г.
СъобщениеПредставяне на ЕЕДОП в електронен формат 13.04.2018 г.
Съобщение   Съобщение_.pdf 21.03.2019 г.
СъобщениеУчастие в конкретни обществени поръчки по КС 21.03.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол_.pdf 07.01.2020 г.
Решения   Решение за включване в КС за обособена позиция 2.pdf 07.01.2020 г.
Решения   Решение за включване в КС за обособена позиция 1.pdf 07.01.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол вкл АББ Пауър Гридс.pdf 08.06.2020 г.
Решения   Решение за включване в КС за обособена позиция 2_.pdf 08.06.2020 г.
Решения   Решение за включване в КС за обособена позиция 1_.pdf 08.06.2020 г.
Решения   Решение за прекратяване на КС.pdf 29.12.2020 г.
Обявление   Обявление прекратяване КС.pdf 22.01.2021 г.