Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение откриване.pdf 30.10.2015 г.
Обявление   Обявление.pdf 30.10.2015 г.
Документация за участие   1 - Документация - прогнозиране на електропотреблението.pdf 30.10.2015 г.
Образци към документация за участие   1 - Документация - прогнозиране на електропотреблението.doc 30.10.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 15.02.2016 г.
Дата ценово отваряне09-03-2016г. 09:30ч. На адреса на възложителя: гр. София, бул. "Гоце Делчев" № 105, ет. 9, заседателната зала. 29.02.2016 г.
Решения   Решение класиране.pdf 18.03.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол класиране.pdf 18.03.2016 г.
Договор с приложения   stamp_ЦДУ 30 Дългоср. пр-не ел.потреблението ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И У-НИЕ НА РИСКА.pdf 03.05.2016 г.
Приключил договор   stamp_CDU 30 info prikl dog Dulgosr. planirane na potreblenieto.pdf 08.08.2017 г.