Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Reshenie_VL_110_kV_Magura.pdf 01.12.2014 г.
Обявление   Objavlenie_VL_110_kV_Magura.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   1 - DOK_Remont_VL_110_kV_Magura.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   Sit Magura.pdf 01.12.2014 г.
Образци към документация за участие   1 - DOK_Remont_VL_110_kV_Magura.doc 01.12.2014 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1 - комисия оценка.pdf 24.02.2015 г.
Дата ценово отваряне20-03-2015г. 11:00ч. гр. София - 1404, бул. „Гоце Делчев” № 105, залата на 9 етаж 17.03.2015 г.
Решения   Решение класиране.pdf 06.04.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 06.04.2015 г.
Договор с приложения   МЕР 47 инфо прикл дог Ремонт Магура Електроконсорциум.pdf 03.07.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 47 Ремонт Магура техническо.pdf 03.07.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 47 Ремонт Магура.pdf 03.07.2015 г.