Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация_ЗЗЛД.pdf 13.09.2018 г.
Документация за участие   shema tablo gaz.pdf 13.09.2018 г.
Документация за участие   Energo VGI Garagi-Shema n.pdf 13.09.2018 г.
Документация за участие   Energo Kotelno VGI-shem n.pdf 13.09.2018 г.
Документация за участие   Energo gazifikacia plostadkova-Shema n.pdf 13.09.2018 г.
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 13.09.2018 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 13.09.2018 г.
Обява за събиране на оферти   Обява_ЗЗЛД.pdf 13.09.2018 г.
Съобщение   Обява удължаване срока за подаване на оферти.pdf 02.10.2018 г.
СъобщениеУдължаване срока за подаване на оферти до 16:30 часа на 05.10.2018г. 02.10.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1_ЗЗЛД.pdf 09.10.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 2_ЗЗЛД.pdf 17.10.2018 г.
Договор с приложения   ценово предложение_ЗЗЛД.pdf 02.11.2018 г.
Договор с приложения   Техническо предложение_ЗЗЛД.pdf 02.11.2018 г.
Договор с приложения   Технически спецификации.pdf 02.11.2018 г.
Договор с приложения   Договор_ЗЗЛД.pdf 02.11.2018 г.