Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 19.10.2017 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 19.10.2017 г.
Решения   Решение.pdf 19.10.2017 г.
Обявление   Обявление.pdf 19.10.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 28.11.2017 г.
Дата отваряне на ценови предложения08-12-2017г. 09:00ч. На адреса на възложителя - гр. София, бул. Цар Борис III № 201, партер, заседателна зала "Обществени поръчки" 05.12.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад и протоколи.pdf 22.01.2018 г.
Решения   Решение.pdf 22.01.2018 г.
Договор с приложения   Stamp_0008-МЕР Доставка АС ЙОЗ ДИРЕНЧ САНАИЙ ВЕ ТАДЖАРЕТ ЛИМИТИД ШИРКЕТИ.pdf 15.03.2018 г.
Обявление   Обявление възложена поръчка.pdf 15.03.2018 г.
Приключил договор   stamp_0008 MER info prikl dog D ka aktivni suprotiv IOZ DIRENCH.pdf 08.06.2018 г.