Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 28.03.2017 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 28.03.2017 г.
Решения   Решение.pdf 28.03.2017 г.
Обявление   Обявление.pdf 28.03.2017 г.
Дата отваряне на ценови предложения26-05-2017г. 10:30ч. гр. София, бул. "Цар Борис III" No:201, партер, зала обществени поръчки 19.05.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протоколи.pdf 05.06.2017 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител.pdf 05.06.2017 г.
Договор с приложения   Stamp_ЦУ 058 Доставка електрозащитни средства ОП3 Контрагент 35 ЕООД.pdf 14.07.2017 г.
Договор с приложения   Stamp_ЦУ 059 Доставка електрозащитни средства ОП4 Контрагент 35 ЕООД.pdf 14.07.2017 г.
Договор с приложения   Stamp_ЦУ 057 Доставка електрозащитни средства ОП2 Контрагент 35 ЕООД.pdf 14.07.2017 г.
Договор с приложения   Stamp_ЦУ 056 Доставка електрозащитни средства ОП1 Контрагент 35 ЕООД.pdf 14.07.2017 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 14.07.2017 г.
Приключил договор   stamp_CU 056 info prikl dog d ka elza6titni sredstva OP1.pdf 27.10.2017 г.
Приключил договор   stamp_CU 057 info prikl dog.pdf 27.10.2017 г.
Приключил договор   stamp_CU 058 info prikl dog.pdf 27.10.2017 г.
Приключил договор   stamp_CU 059 info prikl dog.pdf 27.10.2017 г.