Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   documentacia_dostavka АРН.pdf 17.10.2019 г.
Образци към документация за участие   espd-request.xml 17.10.2019 г.
Образци към документация за участие   espd-request.pdf 17.10.2019 г.
Образци към документация за участие   техническа спецификация.pdf 17.10.2019 г.
Образци към документация за участие   documentacia_dostavka АРН.docx 17.10.2019 г.
Решения   решение откриване АРН.pdf 17.10.2019 г.
Обявление   обявление откриване АРН.pdf 17.10.2019 г.
Съобщение   съобщение.pdf 21.11.2019 г.
СъобщениеПромяна на датата и часа на отваряне на получените оферти 21.11.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   протокол 1 АРН.pdf 13.12.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения08-01-2020г. 10:00ч. Адреса на възложителя: гр. софия, бул. Цар Борис III №201, партер зала Обществени поръчки 03.01.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   протоколи АРН.pdf 28.01.2020 г.
Решения   решение класиране АРН.pdf 28.01.2020 г.
Договор с приложения   Договор.pdf 09.03.2020 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 09.03.2020 г.