Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Приложения към обява.pdf 08.09.2017 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 08.09.2017 г.
Обява за събиране на оферти   Обява.pdf 08.09.2017 г.
Съобщение   Информация за удължаване на срок.pdf 26.09.2017 г.
СъобщениеСрокът за получаване на оферти се удължава до 23:59 часа на 02.10.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.10.2017 г. в 14:00 часа 26.09.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол ЗЗЛД.pdf 13.11.2017 г.
Договор с приложения   Stamp_МЕР 083 Доставка разединители СрН НИКДИМ ООД.pdf 14.12.2017 г.