Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   espd-request (14).zip 20.04.2018 г.
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 20.04.2018 г.
Документация за участие   Методика.pdf 20.04.2018 г.
Документация за участие   Документация.pdf 20.04.2018 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 20.04.2018 г.
Решения   Решение.pdf 20.04.2018 г.
Обявление   Обявление.pdf 20.04.2018 г.
Дата отваряне на ценови предложения06-06-2018г. 14:00ч. На адреса на Възложителя: гр. София, бул. "Цар Борис III" 201, партер, заседателна зала "Обществени поръчки" 31.05.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 14.06.2018 г.
Решения   Решение.pdf 14.06.2018 г.
Договор с приложения   stamp_0093 ЦУ Ремонт на климатична с-ма Цар Борис III 201 ЕАД Н.pdf 19.07.2018 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 19.07.2018 г.
Приключил договор   MER 0077 info prikl dog_stamp.pdf 19.09.2019 г.