Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 05.08.2016 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 05.08.2016 г.
Решения   Решение.pdf 05.08.2016 г.
Обявление   Обявление.pdf 05.08.2016 г.
Документация за участие   ПРОМЕНЕНА Документация.pdf 23.12.2016 г.
Образци към документация за участие   ПРОМЕНЕНА Документация.doc 23.12.2016 г.
Решения   Решение.pdf 23.12.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Protokol 1.pdf 12.01.2017 г.
Решения   Решение включване.pdf 12.01.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Protokol 2.pdf 18.01.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3.pdf 31.01.2017 г.
Решения   Решение включване .pdf 31.01.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 4.pdf 06.02.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 5.pdf 27.02.2017 г.
Решения   Решение включване .pdf 27.02.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 6.pdf 22.05.2017 г.
Решения   Решение.pdf 22.05.2017 г.
Документация за участие   espd-request.zip 13.04.2018 г.
Съобщение   Съобщение.pdf 13.04.2018 г.
СъобщениеПредставяне на ЕЕДОП в електронен формат 13.04.2018 г.
Съобщение   Съобщение_.pdf 21.03.2019 г.
СъобщениеУчастие в конкретни обществени поръчки по КС 21.03.2019 г.