Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf 21.11.2019 г.
Образци към документация за участие   1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРИМОНЦИУМ.docx 21.11.2019 г.
Обява за събиране на оферти   ЗЗЛД АОП-ОБЯВА ТРИМОНЦИУМ.pdf 21.11.2019 г.