Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация ММО.pdf 09.11.2016 г.
Образци към документация за участие   ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ММО.docx 09.11.2016 г.
Решения   Решение резервини части ММО ЗЗЛД.pdf 09.11.2016 г.
Обявление   ОБЯВЛЕНИЕ ММО.pdf 09.11.2016 г.
Дата ценово отваряне04-01-2017г. 11:00ч. гр.Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37, ст.307 28.12.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ ММО.pdf 06.01.2017 г.
Решения   Решение ММО ЗЗЛД.pdf 06.01.2017 г.
Договор с приложения   Техн. спецификации 1 2 ММО 1.pdf 23.02.2017 г.
Договор с приложения   Техн. спецификации 1 2 ММО 1.pdf 23.02.2017 г.
Договор с приложения   Ценово предложение 2 ЗЗЛД.pdf 23.02.2017 г.
Договор с приложения   Техн.пр. 2 ЗЗЛД.pdf 23.02.2017 г.
Договор с приложения   Договор ММО об.п.2 ЗЗЛД.pdf 23.02.2017 г.
Договор с приложения   ЦЕНА ММО 1 ЗЗЛД.pdf 23.02.2017 г.
Договор с приложения   Техническо предложение ММО 1 ЗЗЛД.pdf 23.02.2017 г.
Договор с приложения   Договор ММО об.п1 ЗЗЛД.pdf 23.02.2017 г.