Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение.pdf 22.05.2019 г.
Обявление   Обявление.pdf 22.05.2019 г.
Документация за участие   Технически спецификации.docx 23.05.2019 г.
Документация за участие   ЕЕДОП.zip 23.05.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 23.05.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 23.05.2019 г.
Съобщение   Съобщение.pdf 25.06.2019 г.
СъобщениеПромяна в датата и часа на отваряне на получените оферти. 25.06.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол1.pdf 12.07.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения12-08-2019г. 13:30ч. На адреса на възложителя: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 201 07.08.2019 г.