Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Reshenie_VL_110_kV_Sokol.pdf 01.12.2014 г.
Обявление   Objavlenie_VL_110_kV_Sokol.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   1 - DOK_Remont_VL_110_kV_Sokol.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   sit Sokol.pdf 01.12.2014 г.
Образци към документация за участие   1 - DOK_Remont_VL_110_kV_Sokol.doc 01.12.2014 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 04.03.2015 г.
Дата ценово отваряне17-03-2015г. 11:30ч. ЦУ на ЕСО ЕАД, София 1404, бул. Гоце Делчев № 105, залата на етаж 9. 12.03.2015 г.
Решения   Решение класиране.pdf 06.04.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протоколи.pdf 06.04.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 33 ВЛ Сокол.pdf 07.05.2015 г.