Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Приложения обява.pdf 26.07.2016 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 26.07.2016 г.
Обява за събиране на оферти   Обява.pdf 26.07.2016 г.
Съобщение   Удължаване срок.pdf 03.08.2016 г.
СъобщениеУдължаване срок за получаване на оферти 03.08.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол №1.pdf 12.08.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол класиране .pdf 25.08.2016 г.
Договор с приложения   stamp_ЦДУ 046 Опред реж на раб съоръж и док енергийни коридори С ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО.pdf 12.09.2016 г.