Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация LED осветители.pdf 05.07.2018 г.
Образци към документация за участие   espd-request.zip 05.07.2018 г.
Образци към документация за участие   Технически спецификации LED осветители.pdf 05.07.2018 г.
Образци към документация за участие   ДОК LED осветители.docx 05.07.2018 г.
Решения   Решение откриване LED осветители.pdf 05.07.2018 г.
Обявление   Обявление LED осветители.pdf 05.07.2018 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 27.07.2018 г.
Разяснения   разяснения въпроси 2.pdf 31.07.2018 г.
Разяснения   разяснение въпроси 3.pdf 07.08.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   14 прот 1 LED.pdf 28.08.2018 г.
Дата отваряне на ценови предложения14-09-2018г. 10:30ч. гр. София, бул. Цар Борис III, №201, партер зала Обществени поръчки 11.09.2018 г.
СъобщениеНасроченото за 14.09.2018г. от 10:30 часа отваряне на ценовите предложения на участницитеу в ОП „Доставка на нови високо ефективни LED осветители“ се отлага. Насрочването на нова дата и час ще бъде публикувано на профила на купувача. 13.09.2018 г.
Дата отваряне на ценови предложения28-09-2018г. 10:30ч. гр. София, бул. Цар Борис III, №201, партер зала за Обществени поръчки 25.09.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   14 прот 1 LED.pdf 17.10.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   31А протокол2.pdf 17.10.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   30А протокол №3.pdf 17.10.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   16А доклад класиране LED.pdf 17.10.2018 г.
Решения   15 решение класиране LED.pdf 17.10.2018 г.
Решения   решение промяна изпълнител.pdf 29.03.2019 г.
Договор с приложения   stamp_0045 CU Dogovor zal.pdf 16.05.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 16.05.2019 г.
Приключил договор   0045 CU Info prikl dog_stamp.pdf 13.09.2019 г.