Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 27.09.2016 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 27.09.2016 г.
Обява за събиране на оферти   scanpage_0.pdf 27.09.2016 г.
Съобщение   scanpage_0.pdf 11.10.2016 г.
СъобщениеУдължаване на първоначален срок за получаване на оферти 11.10.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   scanpage_0.pdf 23.12.2016 г.
Договор с приложения   Договор.pdf 13.01.2017 г.
Договор с приложения   Техническо.pdf 13.01.2017 г.
Договор с приложения   Договор.pdf 13.01.2017 г.