Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация ТИ и АБ 2017.pdf 24.02.2017 г.
Образци към документация за участие   Документация ТИ и АБ 2017.doc 24.02.2017 г.
Решения   Решение откриване.ЗЗЛД.pdf 24.02.2017 г.
Обявление   Обявление.pdf 24.02.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол №2 ЗЗЛД.pdf 06.04.2017 г.
Дата отваряне на ценови предложения12-04-2017г. 11:00ч. гр. София - 1434, бул. Симеоновско шосе №156 А, ет.3, стая 301 06.04.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   протокол общ класиране.ЗЗЛД.pdf 05.05.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3.ЗЗЛД.pdf 05.05.2017 г.
Решения   Решение класиране.ЗЗЛД.pdf 05.05.2017 г.
Договор с приложения   ценово марпекс обос. поз. №2-ззлд.pdf 13.06.2017 г.
Договор с приложения   техническо марпекс-обос. поз.№2- ззлд.pdf 13.06.2017 г.
Договор с приложения   договор № 12 с подписи -ззлд.pdf 13.06.2017 г.
Договор с приложения   ценово марпекс обос. поз. №1-ззлд.pdf 13.06.2017 г.
Договор с приложения   техническо марпекс обос. поз. №1-ззлд.pdf 13.06.2017 г.
Договор с приложения   договор №11 с подписи-ззлд.pdf 13.06.2017 г.