Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 9 релейни шкафове.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 7 команден шкаф СН АС пст Русаля.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 7 команден шкаф СН АС пст Дряново.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 5 команден шкаф СН DC пст Русаля.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 5 команден шкаф СН DC пст Дряново.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 3 командно табло ЦС пст Русаля.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 3 командно табло ЦС пст Дряново.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Приложение 1 команден шкаф Трансформатор.pdf 21.02.2019 г.
Документация за участие   Документация КШ_ЗЗЛД.pdf 21.02.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 21.02.2019 г.
Решения   Решение откриване_ЗЗЛД.pdf 21.02.2019 г.
Покани за представяне на оферти   Покана Миг 23_ЗЗЛД.pdf 21.02.2019 г.
Покани за представяне на оферти   Покана Инженеринг_ЗЗЛД.pdf 21.02.2019 г.
Покани за представяне на оферти   Покана Елпром ет_ЗЗЛД.pdf 21.02.2019 г.
Покани за представяне на оферти   Покана Ел тест_ЗЗЛД.pdf 21.02.2019 г.
Покани за представяне на оферти   Покана Вени 97_ЗЗЛД.pdf 21.02.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад класиране_ЗОП.pdf 12.03.2019 г.
Решения   Решение класиране_ЗОП.pdf 12.03.2019 г.
Договор с приложения   Пр.5 - Гаранция за изпълнение_ЗОП.pdf 23.04.2019 г.
Договор с приложения   Пр.4 - Списък на стоките по SAP номер_ЗОП.pdf 23.04.2019 г.
Договор с приложения   Пр.3 - Ценово предложение_ЗОП.pdf 23.04.2019 г.
Договор с приложения   Пр.2 - Техническо предложение_ЗОП.pdf 23.04.2019 г.
Договор с приложения   Пр.1 - Технически спецификации.pdf 23.04.2019 г.
Договор с приложения   Договор_ЗОП.pdf 23.04.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 25.04.2019 г.
Приключил договор   Обявление за приключване на договор_ЗОП.pdf 28.06.2019 г.