Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Reshenie_VL_110_kV_Svoboda.pdf 01.12.2014 г.
Обявление   Objavlenie_VL_110_kV_Svoboda.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   1_DOK_Remont_VL_110_kV_Svoboda.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   Svoboda 76_ajtos.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   Svoboda 53_83.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   Svoboda 33_53.pdf 01.12.2014 г.
Документация за участие   Svoboda 1_33.pdf 01.12.2014 г.
Образци към документация за участие   1_DOK_Remont_VL_110_kV_Svoboda.doc 01.12.2014 г.
Решения   Решение за промяна.pdf 21.01.2015 г.
Разяснения   разяснения.pdf 23.01.2015 г.
Дата ценово отваряне27-02-2015г. 14:30ч. Сградата на ЕСО ЕАД, етаж 9, заседателна зала. 24.02.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 25.02.2015 г.
Решения   Решение Свобода.pdf 12.05.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол Свобода.pdf 12.05.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 38 ДС2 нам цена ВЛ Свобода.pdf 01.06.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 38 ПБЗ Рек-я на ВЛ Свобода.pdf 01.06.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 38 Рек-я на ВЛ Свобода.pdf 01.06.2015 г.