Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение ремонт климатици.pdf 05.02.2015 г.
Обявление   Обявление ремонт климатици.pdf 05.02.2015 г.
Документация за участие   Документация ремонт климаатици.pdf 05.02.2015 г.
Образци към документация за участие   Dokumentacia_remont_klimatici.doc 05.02.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1 ремонт климатици.pdf 27.04.2015 г.
Дата ценово отваряне25-05-2015г. 10:00ч. На адрес на възложителя: София , бул."Гоце Делчев" 105 08.05.2015 г.
Решения   Решение прекратяване ОП13.pdf 29.05.2015 г.
Решения   Решение прекратяване ОП14.pdf 29.05.2015 г.
Решения   Решение прекратяване ОП11.pdf 29.05.2015 г.
Решения   Решение прекратяване ОП10.pdf 29.05.2015 г.
Решения   Решение прекратяване ОП8.pdf 29.05.2015 г.
Решения   Решение прекратяване ОП7.pdf 29.05.2015 г.
Решения   Решение прекратяване ОП 4.pdf 29.05.2015 г.
Решения   Решение ОП12.pdf 02.06.2015 г.
Решения   Решение ОП9.pdf 02.06.2015 г.
Решения   Решение ОП5.pdf 02.06.2015 г.
Решения   Решение ОП2.pdf 02.06.2015 г.
Решения   Решение ОП1.pdf 02.06.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3 ОП1.pdf 02.06.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3 ОП12.pdf 02.06.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3 ОП9.pdf 02.06.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3 ОП5.pdf 02.06.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3 ОП2.pdf 02.06.2015 г.
Решения   Решение класиране ОП6.pdf 23.06.2015 г.
Решения   Решение класиране ОП3.pdf 23.06.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 3 ОП- 6.pdf 23.06.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол3 OП3.pdf 23.06.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 44 ремонт климатици Бургас Си Ди Ел.pdf 30.06.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 46 рем клим с-ми Варна.pdf 02.07.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 48 ремонт климатиц Пловдив, Пазарджик.pdf 03.07.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 53 рем клим с-ми Стара Загора с.pdf 13.07.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 57 рем клим Плевен Ловеч.pdf 15.07.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 56 рем клим с ми Сливен Ямбол.pdf 15.07.2015 г.
Договор с приложения   STAMP_МЕР 66 АЛИМАР КЛИМА .pdf 28.08.2015 г.
Приключил договор   stamp_МЕР 44 info prikl dog 2.pdf 05.07.2018 г.
Приключил договор   stamp_MER 48 info prikl dog.pdf 10.07.2018 г.
Приключил договор   stamp_MER 46 info prikl dog.pdf 20.07.2018 г.
Приключил договор   stamp_MER 57 info prikl dog Remt kl Plv Lovech.pdf 20.07.2018 г.
Приключил договор   stamp_MER 56 info prikl dog.pdf 31.07.2018 г.
Приключил договор   stamp_MER 53 info prikl dog.pdf 31.07.2018 г.
Приключил договор   stamp_MER 66 info prikl dog.pdf 16.10.2018 г.