Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение.pdf 04.11.2019 г.
Обявление   Обявление.pdf 04.11.2019 г.
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 05.11.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 05.11.2019 г.
Документация за участие   espd-request.zip 05.11.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 05.11.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения09-01-2020г. 09:00ч. На адреса на Възложителя: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" No 201,партер, заседателна зала "Обществени поръчки" 06.01.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 20.01.2020 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител.pdf 20.01.2020 г.
Договор с приложения   Договор.pdf 09.03.2020 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 09.03.2020 г.