Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 07.12.2018 г.
Документация за участие   Документация.pdf 07.12.2018 г.
Документация за участие   espd-request.zip 07.12.2018 г.
Образци към документация за участие   Образци.docx 07.12.2018 г.
Решения   Решение откриване клеми.pdf 07.12.2018 г.
Обявление   Обявление откриване.pdf 07.12.2018 г.
Разяснения   Разяснения.pdf 03.01.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 17.01.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения08-02-2019г. 14:30ч. На адреса на възложителя: ЦУ на ЕСО ЕАД, гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 201, партер, заседателна зала "Обществени поръчки" 05.02.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол класиране.pdf 27.02.2019 г.
Решения   Решение класиране.pdf 27.02.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0017 MER DS 1.pdf 16.04.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0017 MER Dogovor.pdf 16.04.2019 г.
Обявление   Obiavlenie vazlojena porachka.pdf 16.04.2019 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение.pdf 15.04.2020 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 15.04.2020 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение.pdf 01.06.2020 г.
Обявление   Обявление изменение.pdf 01.06.2020 г.