Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Приложения.pdf 18.01.2016 г.
Образци към документация за участие   Приложения.doc 18.01.2016 г.
Публична покана   Публична покана.pdf 18.01.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 10.02.2016 г.
Договор с приложения   Stamp_МЕР 41 Дост. на дизел генераторни агрегати ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОС АД.pdf 08.03.2016 г.