Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 25.10.2016 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 25.10.2016 г.
Решения   Решение.pdf 25.10.2016 г.
Обявление   Обявление.pdf 25.10.2016 г.
Решения   Решение за промяна.pdf 23.11.2016 г.
Дата отваряне на ценови предложения13-12-2016г. 10:30ч. гр. София, бул. "Цар Борис III" No 201, партер, зала Обществени поръчки 06.12.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протоколи.pdf 23.12.2016 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител.pdf 23.12.2016 г.
Договор с приложения   Stamp_МЕР 005 Аварийни ремонти по ВЛ ВН ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД.pdf 24.01.2017 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 26.01.2017 г.
Приключил договор   stamp_MER 005 info prikl dog Avariini remonti po VL.pdf 22.02.2019 г.