Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 19.07.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 19.07.2019 г.
Документация за участие   espd-request.zip 19.07.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 19.07.2019 г.
Решения   Решение.pdf 19.07.2019 г.
Обявление   Обявление.pdf 19.07.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 03.10.2019 г.
Решения   Решение за прекратяване.pdf 03.10.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 21.10.2019 г.