Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение откриване Курило.pdf 24.06.2015 г.
Обявление   Обявление откриване Курило.pdf 24.06.2015 г.
Документация за участие   Prilojenia.rar 24.06.2015 г.
Документация за участие   Prilojenia.7z 24.06.2015 г.
Документация за участие   Документация реконструкция курило 20кV 2015.pdf 24.06.2015 г.
Образци към документация за участие   1-Документация реконструкция курило 20кV 2015.doc 24.06.2015 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 31.07.2015 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 31.07.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1 курило.pdf 30.09.2015 г.
Дата ценово отваряне28-10-2015г. 10:00ч. адреса на възложителя, бул. Гоце Делчев №105 23.10.2015 г.
Решения   решение класиране курило.pdf 08.12.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   протокол №3класиране курило.pdf 08.12.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   протокол №2 курило.pdf 08.12.2015 г.
Договор с приложения   stamp_МЕР 04 Ел Тест Преустройство Курило.pdf 18.01.2016 г.
Приключил договор   MER 04 ZP info prikl dog Kurilo.pdf 21.11.2017 г.