Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Технически спецификации.docx 05.03.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 05.03.2019 г.
Образци към документация за участие   еЕЕДОП.zip 05.03.2019 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 05.03.2019 г.
Решения   Решение.pdf 05.03.2019 г.
Обявление   Обявление.pdf 05.03.2019 г.
Становища АОП предварителен контрол   KSI-35_ESO_Stanovishte_P.docx 05.03.2019 г.
Становища АОП предварителен контрол   Окончателно становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП.pdf 14.03.2019 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 04.04.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 25.04.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения30-05-2019г. 08:30ч. На адреса на възложителя - гр. София, бул. "Цар Борис III" 201, партер, зала "Обществени поръчки" 27.05.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 14.06.2019 г.
Решения   Решение.pdf 14.06.2019 г.
Договор с приложения   stamp_0023 CDU TP Disk.pdf 22.07.2019 г.
Договор с приложения   stamp_0023 CDU TP.pdf 22.07.2019 г.
Договор с приложения   stamp_0023 CDU Dogovor.pdf 22.07.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 22.07.2019 г.
Договор с приложения   Анекс към договора.pdf 02.08.2021 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 02.08.2021 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение № 2.pdf 28.03.2022 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 28.03.2022 г.
Договор с приложения   Допълнително споразуемние № 3.pdf 08.08.2022 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 08.08.2022 г.