Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация АКП ВЛ 110 kV Перелик.pdf 11.08.2021 г.
Образци към документация за участие   Образци-Документация АКП ВЛ 110 kV Перелик.docx 11.08.2021 г.
Дата отваряне на ценови предложения25-08-2021г. 10:00ч. гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, ет. III, ст. № 307 11.08.2021 г.
Покани за представяне на оферти   ЗЗОП П-мо покана Импулс Ко.pdf 11.08.2021 г.
Покани за представяне на оферти   ЗЗОП П-мо покана ЕМУ.pdf 11.08.2021 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   ZZOP Doklad ot rabotata na komisiqta_31.08.2021.pdf 23.09.2021 г.
Решения   ZZOP Reshenie MER-PD-ZAP-785_23.08.2021.pdf 23.09.2021 г.
Договор с приложения   TI_AKP Perelik.pdf 18.10.2021 г.
Договор с приложения   ZZOP Lineen grafik_EMU_AKP Perelik.pdf 18.10.2021 г.
Договор с приложения   ZZOP Cenovo predlojenie_EMU_AKP Perelik.pdf 18.10.2021 г.
Договор с приложения   ZZOP Tehnichesko predlojenie_EMU_AKP Perelik.pdf 18.10.2021 г.
Договор с приложения   ZZOP DOGOVOR MER-PD-DOG-62_15.10.2021.pdf 18.10.2021 г.
Обявление   ZZOP Obyavl.vazl.porachka_AKP Perelik.pdf 18.10.2021 г.