Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 11.08.2016 г.
Образци към документация за участие   Приложения събиране оферти с обява - ел.мотори.doc 11.08.2016 г.
Обява за събиране на оферти   Обява ззлд.pdf 11.08.2016 г.
Съобщение   удължаване ззлд.pdf 23.08.2016 г.
Съобщениеудължаване срока за получаване на оферти 23.08.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол ззлд.pdf 08.09.2016 г.
Договор с приложения   Ценово предложение ззлд.pdf 01.11.2016 г.
Договор с приложения   техническо предложение ззлд.pdf 01.11.2016 г.
Договор с приложения   Договор №35 ззлд.pdf 01.11.2016 г.