Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 03.02.2017 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 03.02.2017 г.
Решения   Решение КС шкафове.pdf 03.02.2017 г.
Обявление   Обявление.pdf 03.02.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 22.02.2017 г.
Решения   Решение.pdf 22.02.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 16.03.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 16.03.2017 г.
Решения   Решение.pdf 16.03.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 2.pdf 10.04.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 10.04.2017 г.
Решения   Решение.pdf 10.04.2017 г.
Решения   Решение.pdf 10.04.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 13.06.2017 г.
Решения   Решение.pdf 13.06.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 04.07.2017 г.
Решения   Решение.pdf 04.07.2017 г.
Документация за участие   espd-request.zip 13.04.2018 г.
Съобщение   Съобщение.pdf 13.04.2018 г.
СъобщениеПредставяне на ЕЕДОП в електронен формат 13.04.2018 г.
Обявление   Обявление за сключен Договор.pdf 27.04.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 24.07.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 07.08.2018 г.
Решения   Решение.pdf 07.08.2018 г.
Съобщение   Съобщение.pdf 21.03.2019 г.
СъобщениеВъв връзка с участие в квалификационната система 21.03.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол упълномощени лица.pdf 10.07.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 10.12.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол краен.pdf 10.01.2020 г.
Решения   Решение.pdf 10.01.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 08.04.2020 г.
Решения   Решение.pdf 08.04.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол допълнителни Консорциум Бг Елпромпроект ДЗЗД.pdf 26.05.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол включване Консорциум БГ -Елпромпроект ДЗЗД.pdf 22.06.2020 г.
Решения   Решение за включване в КС.pdf 22.06.2020 г.