Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   espd-request.zip 30.04.2019 г.
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 30.04.2019 г.
Документация за участие   Документация Доставка уреди за прех.R.pdf 30.04.2019 г.
Образци към документация за участие   Документация Доставка уреди за прех.R.docx 30.04.2019 г.
Решения   Решение откр.Дост. уреди за преходно съпр.зал.pdf 30.04.2019 г.
Обявление   Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 30.04.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Прот.1 Дост.уреди за изм.Rпрех.зал.pdf 07.06.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения21-06-2019г. 09:00ч. ЕСО ЕАД МЕР Варна, гр.Варна, ул.Оборище №13А, ет.5, ст.518-заседателна зала 18.06.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Прот.3 Дост.уреди изм.прех.съпр.зал.pdf 24.06.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Прот.2 Дост.уреди прех.съпр.зал.pdf 24.06.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад Дост.уреди изм.прех.съпр.зал.pdf 24.06.2019 г.
Решения   Решение класиране Дост.уреди изм.прех.съпр.зал.pdf 24.06.2019 г.
Договор с приложения   Технически спецификации.pdf 05.08.2019 г.
Договор с приложения   Ценово пр.Мегер.зал.pdf 05.08.2019 г.
Договор с приложения   Техн.пр. МЕГЕР.зал.pdf 05.08.2019 г.
Договор с приложения   Договор 33 Мегер.зал.pdf 05.08.2019 г.
Обявление   Обявление скл.дог.Мегер.pdf 05.08.2019 г.
Приключил договор   Дост.уреди прех.съпр.зал.pdf 01.10.2021 г.