Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Техн.спецификации.pdf 16.04.2019 г.
Документация за участие   Приложения към обява изгр.непр.захр.сграда.pdf 16.04.2019 г.
Образци към документация за участие   Приложения към обява изгр.непр.захр.сграда.doc 16.04.2019 г.
Обява за събиране на оферти   Обява изгр.непр.захр.сграда МЕР.зал.pdf 16.04.2019 г.
Съобщение   Удължен срок за получ.оферти.pdf 09.05.2019 г.
СъобщениеУдължаване на първоначалния срок за подаване на оферти до 14.05.2019г.. Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 15.5.2019г. в 10,00ч. в сградата на възложителя - гр.Варна, ул.Оборище №13А, ет.5, ст.518-заседателна зала. 09.05.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол UPS.зал.pdf 20.05.2019 г.
Договор с приложения   Tex.zadanie.pdf 13.06.2019 г.
Договор с приложения   Tex. pr. UPS.zal.pdf 13.06.2019 г.
Договор с приложения   Cenovo pr. UPS.zal.pdf 13.06.2019 г.
Договор с приложения   Dog.16 UPS.zal.pdf 13.06.2019 г.