PRCL

Справки за показания на електромери

ЗОП профил

Профил на купувача

Търгове

Търгове за отдаване под наем на собственост

MMS система

Система за управление на пазара

Търгове и конкурси

Информация за провеждане на търгове и конкурси за добив и продажба на дървесина в имоти, горска територия с учредени вещни права

Капацитет

Свободен капацитет за присъединяване

РПРЧ, РаВРЧ и РрВРЧ (ВЕИ)

Уеб-базирана платформа за организиране на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности с цел балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация (СУТРЕШНА СЕСИЯ)

РрВРЧ

Уеб-базирана платформа за организиране на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности (СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ)