Избран обект

Изберете:

Запитване за: MW

Нашият бърз отговор е:

Приблизителна стойност

Електропроводи за рехабилитация

Описание:   -п/ст 110kV -п/ст 220kV -п/ст 400kV -подстанции   ел.проводи: