Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение.pdf 18.02.2019 г.
Обявление   Обявление.pdf 18.02.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 20.02.2019 г.
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 20.02.2019 г.
Документация за участие   espd-request.zip 20.02.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 20.02.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол № 1.pdf 11.04.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения09-05-2019г. 09:00ч. На адреса на Възложителя: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" No 201,партер, заседателна зала "Обществени поръчки". 03.05.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 22.05.2019 г.
Решения   Решение 694 ОП 3.pdf 22.05.2019 г.
Решения   Решение 692 ОП 2.pdf 22.05.2019 г.
Решения   Решение 689 ОП 1.pdf 22.05.2019 г.
Обявление   Обявление за невъзлагане на ОП 3.pdf 12.06.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0060 MER Dogovor.pdf 15.07.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0059 MER Dogovor.pdf 15.07.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 15.07.2019 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение.pdf 18.05.2020 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 18.05.2020 г.