Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 18.07.2016 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 18.07.2016 г.
Решения   Решение.pdf 18.07.2016 г.
Обявление   Обявление.pdf 18.07.2016 г.
Решения   Решение за промяна.pdf 15.08.2016 г.
Решения   Решение за прекратяване.pdf 12.09.2016 г.
Обявление   Обявление прекратяване.pdf 26.09.2016 г.