Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 24.11.2017 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 24.11.2017 г.
Решения   Решение.pdf 24.11.2017 г.
Обявление   Обявление.pdf 24.11.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 16.01.2018 г.
Дата отваряне на ценови предложения30-01-2018г. 11:00ч. На адреса на възложителя - гр. София, бул. Цар Борис III 201, партер, заседателна зала "Обществени поръчки" 25.01.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протоколи.pdf 13.03.2018 г.
Решения   Решение.pdf 13.03.2018 г.
Договор с приложения   Stamp_0033 МЕР Подмяна обтяжки ВЛ Иван Попов ИМПУЛС КО ООД.pdf 27.04.2018 г.
Обявление   Обявление възложена поръчка.pdf 27.04.2018 г.
Приключил договор   CU 0042 info prikl dog d ka kombi.pdf 08.10.2018 г.