Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 09.08.2016 г.
Образци към документация за участие   Образци.docx 09.08.2016 г.
Решения   Решение.pdf 09.08.2016 г.
Обявление   Обявление.pdf 09.08.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 12.10.2016 г.
Дата отваряне на ценови предложения26-10-2016г. 11:00ч. На адреса на възложителя: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 201 21.10.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 07.12.2016 г.
Решения   Решение.pdf 07.12.2016 г.
Договор с приложения   Stamp_ЦДУ 002 Доставка ЦРЗ ВН ГРИД СОЛЮШЪНС КЛОН БЪЛГАРИЯ.pdf 12.01.2017 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 12.01.2017 г.
Приключил договор   stamp_CDU 002 info prikl dog d ka CRZ Grid solusion.pdf 15.05.2017 г.