Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   ЕЕДОП.zip 26.11.2018 г.
Документация за участие   Документация.pdf 26.11.2018 г.
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 26.11.2018 г.
Документация за участие   Обособена позиция 3.zip 26.11.2018 г.
Документация за участие   Обособена позиция 2.zip 26.11.2018 г.
Документация за участие   Обособена позиция 1.zip 26.11.2018 г.
Образци към документация за участие   Образци.docx 26.11.2018 г.
Решения   Решение.pdf 26.11.2018 г.
Обявление   Обявление.pdf 26.11.2018 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 04.12.2018 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 10.12.2018 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 11.12.2018 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 27.12.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1ззлд.pdf 01.02.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения19-02-2019г. 10:30ч. На адреса на възложителя: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 201, партер, зала Обществени поръчки 14.02.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 01.03.2019 г.
Решения   Решение Об.Поз. №3.pdf 01.03.2019 г.
Решения   Решение Об.Поз. №2.pdf 01.03.2019 г.
Решения   Решение Об.поз. № 1.pdf 01.03.2019 г.
Решения   Решение_за_прекратяване_на_ОП_№1.pdf 10.05.2019 г.
Договор с приложения   ЦеновоМИБ3.pdf 23.05.2019 г.
Договор с приложения   ЦеновоМИБ2.pdf 23.05.2019 г.
Договор с приложения   stmp_0027 MER Dogovor.pdf 23.05.2019 г.
Договор с приложения   stmp 0028 MER Dogovor.pdf 23.05.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 23.05.2019 г.
Обявление   Обявление.pdf 30.05.2019 г.
Обявление   0028 MER Obqvlenie prikl. dogovor.pdf 23.04.2021 г.
Обявление   0027 MER Obqvlenie prikl. dogovor.pdf 23.04.2021 г.