Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение.pdf 15.03.2016 г.
Обявление   Обявление.pdf 15.03.2016 г.
Документация за участие   Документация.pdf 15.03.2016 г.
Образци към документация за участие   Образец банкова гаранция участие.docx 15.03.2016 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 15.03.2016 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 30.03.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 16.05.2016 г.
Дата отваряне на ценови предложения14-06-2016г. 08:30ч. гр. София, бул. Гоце Делчев № 105, ет. 9, заседателна зала 09.06.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протоколи.pdf 23.06.2016 г.
Решения   Решение.pdf 23.06.2016 г.
Договор с приложения   Stamp_ЦУ 084 Дост. лампи 2Р България ЕООД.pdf 02.08.2016 г.