Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Приложения.pdf 20.09.2016 г.
Образци към документация за участие   Приложения.doc 20.09.2016 г.
Обява за събиране на оферти   Обява.pdf 20.09.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 11.10.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол .pdf 27.10.2016 г.
Съобщение   Съобщение.pdf 27.10.2016 г.
Съобщениес прекратяване възлагането на обществена поръчка на основание чл. 193 от ЗОП 27.10.2016 г.