Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Приложения към обява.pdf 15.02.2017 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 15.02.2017 г.
Обява за събиране на оферти   Обява.pdf 15.02.2017 г.
Разяснения   Разяснения.pdf 17.02.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол_1.pdf 28.03.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол.pdf 12.05.2017 г.
Договор с приложения   МЕР-БС-ДОГ-6_06.06.2017_.pdf 28.06.2017 г.