Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 11.11.2020 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 11.11.2020 г.
Решения   Решение МЕР-ВН-ЗАП-1634..pdf 11.11.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол договаряне..pdf 04.12.2020 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад..pdf 04.12.2020 г.
Решения   Решение класиране..pdf 04.12.2020 г.
Договор с приложения   Ценово предложение..pdf 26.01.2021 г.
Договор с приложения   Техническо предложение..pdf 26.01.2021 г.
Договор с приложения   Договор..pdf 26.01.2021 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 26.01.2021 г.