Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Chertej1.zip 12.08.2019 г.
Документация за участие   Техн.спецификации.pdf 12.08.2019 г.
Документация за участие   ЕЕДОП.zip 12.08.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 12.08.2019 г.
Образци към документация за участие   Cherteji.zip 12.08.2019 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 12.08.2019 г.
Решения   Решение откриване зал..pdf 12.08.2019 г.
Обявление   Обявление.pdf 12.08.2019 г.
Разяснения   Разяснения Ремонт ОРУ Албена зал.pdf 29.08.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол № 1 комисия Албена ОРУ зал.pdf 10.09.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения24-09-2019г. 10:00ч. град Варна, ул. Оборище, № 13а, ет.5, стая 511 18.09.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протоколи № 2-3 +доклад зал.pdf 16.10.2019 г.
Решения   решение клас.1381 зал.pdf 17.10.2019 г.
Договор с приложения   Потв. вписване в РОП изпълн.дог. с предмет Ремонт ОРУ 110kV Албена.pdf 04.12.2019 г.
Договор с приложения   Допълн.споразум към д-р №МЕР-ВН-ДОГ-50-25.11 ЗАЛ.2020.pdf 04.12.2019 г.
Договор с приложения   Дог № МЕР-ВН-ДОГ-50-25.11.2019 + прилож.зал..pdf 04.12.2019 г.
Обявление   Обявл. за възл. поръчка ОРУ Албена.pdf 04.12.2019 г.
Обявление   Потв. вписване в РОП изпълн.дог. с предмет Ремонт ОРУ 110kV Албена.pdf 09.06.2020 г.
Приключил договор   Потв. вписване в РОП изпълн.дог. с предмет Ремонт ОРУ 110kV Албена.pdf 09.06.2020 г.