Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 27.10.2017 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 27.10.2017 г.
Решения   Решение.pdf 27.10.2017 г.
Обявление   Обявление.pdf 27.10.2017 г.
Разяснения   Разяснения.pdf 07.11.2017 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 13.12.2017 г.
Дата отваряне на ценови предложения12-01-2018г. 14:00ч. На адреса на възложителя: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 201 09.01.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 15.03.2018 г.
Решения   Решение за прекратяване.pdf 15.03.2018 г.
Обявление   Обявление за прекратяване.pdf 30.03.2018 г.