Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 14.06.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 14.06.2019 г.
Документация за участие   espd-request.zip 14.06.2019 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 14.06.2019 г.
Решения   Решение за откриване на процедурата.pdf 14.06.2019 г.
Обявление   Обявление за поръчката.pdf 14.06.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения09-08-2019г. 09:30ч. гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №201, партер, заседателна зала "Обществени поръчки" 06.08.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад и протоколи.pdf 30.08.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител ОП 1.pdf 30.08.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител ОП 3.pdf 30.08.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител ОП 2.pdf 30.08.2019 г.