Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 14.06.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 14.06.2019 г.
Документация за участие   espd-request.zip 14.06.2019 г.
Образци към документация за участие   Документация.docx 14.06.2019 г.
Решения   Решение за откриване на процедурата.pdf 14.06.2019 г.
Обявление   Обявление за поръчката.pdf 14.06.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения09-08-2019г. 09:30ч. гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №201, партер, заседателна зала "Обществени поръчки" 06.08.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад и протоколи.pdf 30.08.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител ОП 1.pdf 30.08.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител ОП 3.pdf 30.08.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител ОП 2.pdf 30.08.2019 г.
Договор с приложения   Приложение Лот 1 ТТ (2019-061).pdf 06.02.2020 г.
Договор с приложения   Приложение Лот 1 CT's 1.4.6 LB7-145 Seismic type test report EN.pdf 06.02.2020 г.
Договор с приложения   Приложение LB7-110W2 Type test report (EN).pdf 06.02.2020 г.
Договор с приложения   Приложение FBO TypeNameClarification.pdf 06.02.2020 г.
Договор с приложения   Приложение ENTTR LB7-145A.pdf 06.02.2020 г.
Договор с приложения   Договор.pdf 06.02.2020 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 06.02.2020 г.
Договор с приложения   Приложение 2.pdf 15.04.2020 г.
Договор с приложения   Приложение 1.pdf 15.04.2020 г.
Договор с приложения   Договор.pdf 15.04.2020 г.
Договор с приложения   Приложение 3.pdf 15.04.2020 г.
Договор с приложения   Приложение 2.docx 15.04.2020 г.
Договор с приложения   Приложение 1.docx 15.04.2020 г.
Договор с приложения   Договор.pdf 15.04.2020 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 15.04.2020 г.
Обявление   Решение за одобр на обявление за изменение или доп информация.pdf 18.05.2020 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение.pdf 27.05.2020 г.
Обявление   Обявление изменение.pdf 27.05.2020 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение 2.pdf 06.08.2020 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 06.08.2020 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение към дог. 39-МЕР.pdf 06.01.2021 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение към дог. 38-МЕР.pdf 06.01.2021 г.
Обявление   Обявление изменение 39 МЕР.pdf 06.01.2021 г.
Обявление   Обявление изменение 38 МЕР.pdf 06.01.2021 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение 2.pdf 23.04.2021 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение 2.pdf 23.04.2021 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 23.04.2021 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 23.04.2021 г.
Договор с приложения   Допълнително споразумение 3.pdf 21.06.2021 г.
Обявление   Обявление за изменение.pdf 21.06.2021 г.